Skip to main content

Vrijwilligersverzekering

Met het motto “Vrijwilligers maken het verschil” worden vele activiteiten een succes. De gemeente Kaag en Braassem vindt het dan ook haar taak om voor deze vrijwilligers een verzekering af te sluiten. Met deze verzekering wil de gemeente eventuele risico’s die er bij vrijwilligerswerk zijn zoveel mogelijk beperken. Het mag niet zo zijn dat u als vrijwilliger bij een goede daad, met lege handen komt te staan in het geval van schade of een ongeval. Voor maatschappelijke stagiaires, toekomstige vrijwilligers is daarom een vrijwilligersverzekering.

VRIJWILLIGERSVERZEKERING

Voor wie?
Alle vrijwilligers die in enig organisatorisch verband, onverplicht en onbetaald werkzaamheden verrichten ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van deze verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen.

Hoe werkt het?
De verzekering bestaat uit een ongevallen- en een persoonlijke eigendommenverzekering, een rechtsbijstandsverzekering plus een aantal aansprakelijkheidsverzekeringen. Deze verzekering biedt een ruime dekking. Meer informatie vindt u hier in de VNG folder over verzekeringen.

Om gebruik te kunnen maken van deze verzekering is het voor organisaties niet nodig om vrijwilligers te registreren. Ook de vrijwilliger hoeft zich vooraf niet bij de gemeente te melden. Het is aan de vrijwilliger zelf of hij deze verzekering naast zijn eigen verzekeringen houdt of dat hij zijn eigen ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering opzegt.

Het is niet verstandig om op voorhand uw huidige aansprakelijkheidsverzekering op te zeggen, omdat een vereniging of stichting ook het risico loopt aangesproken te worden voor gebeurtenissen die niet direct het gevolg zijn van of verband hebben met vrijwilligerswerk.

In geval van schade kan de vrijwilliger een schadeformulier invullen en digitaal verzenden. Voordat de gemeente het formulier naar de verzekeraar doorstuurt kan zij bij de vrijwilligersorganisatie aanvullende informatie vragen. Voor een schadeclaim wegens diefstal is het bovendien nodig dat de indiener eerst aangifte bij de politie doet. Vervolgens stuurt de gemeente het formulier door. Centraal Beheer Achmea handelt de schade direct af met de verzekerde en bericht de gemeente hoe de schade is afgehandeld.

Numbers

FAQ
0

Gesprekken gevoerd

0

0

Weet je niet waar je moet beginnen of zit je met concrete vragen?

Neem contact op door te bellen naar 0172-427 544