Skip to main content

Over De Driemaster

Wij zetten ons in voor álle bewoners van Kaag & Braassem, met bijzondere aandacht voor mensen in kwetsbare situaties. Wij werken vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid.

VACATURES bij De Driemaster in Kaag en Braassem:

DE PAPIERWINKEL | Wij zoeken altijd vrijwilligers die ons kunnen ondersteunen en helpen voor allerlei vraagstukken en uitdagingen met betrekking tot de inwoners van Kaag en Braassem.
Lees meer over De Papierwinkel en ga naar de vacature.

Vrijiwilligers gezocht voor de nieuwe opvang Oekraïense vluchtelingen in LEIMUIDEN. Meer weten? Naar de vacature.

 

 

Stage-lopen

Stage lopen bij De Driemaster

De Driemaster is op vele terreinen werkzaam op het gebied van welzijn. Wil jij stagelopen bij ons? Dat kan, we kunnen extra handen goed gebruiken!

Meer informatie
KaagenBraassem

Weet je niet precies waar je moet zijn?

Hier vind je een overzicht van alle Ondersteuning Kaag & Braassem.

Naar het overzicht
Mensen

Wij hebben een missie

Het vergroten van de basiskracht van de gemeenschap, vooral door het ondersteunen en versterken van maatschappelijke organisaties, vrijwilligers(werk) en kwetsbare inwoners

Het bevorderen van gezondheid en gezonde leefstijl, een toename van geestelijke gezondheid en het tegengaan van eenzaamheid en sociale isolatie (ook door stigmatisering), o.a. door het bouwen van een sociaal netwerk

Het bieden van opvoed- en opgroeiondersteuning, onderwijs en kinderopvang, zodat jonge inwoners van alle leeftijden zich optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige, stimulerende omgeving

Het creëren van een samenleving waar ‘samen meedoen’ de norm is, wat een inzet op verschillende fronten vergt om individuele en groepen inwoners zelfredzamer te maken en ze te stimuleren en helpen om te participeren in de samenleving.

kaag & braassem

Geschiedenis van De Driemaster Kaag & Braassem

Wil je meer weten over hoe De Driemaster is ontstaan?

 

Lees meer
wandelen

Positieve Gezondheid, wat is het?

Wij werken vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid. Dta is een bredere kijk op gezondheid, die meer oplevert.Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Lees meer
LOGO-PARTCIPE-ALPHEN

Over Participe

Over Participe

De Driemaster is een samenwerkingsverband van Participe in de gemeente Kaag en Braassem. Participe is een betrokken, ondernemende organisatie in het sociaal domein. 

naar de website

Onze partners