Skip to main content

MAG-organisaties

In Kaag en Braassem werken de gemeente, De Driemaster en lokale verenigingen samen aan het realiseren van een Maatschappelijke Agenda (MAG). De MAG agenda is een nieuwe manier van (samen)werken en biedt een andere aanpak van maatschappelijke vraagstukken.

Ruim 80 vrijwilligersorganisaties hebben aansluiting gezocht bij De Driemaster in het kader van de Maatschappelijke Agenda (MAG) en hebben hiervoor subsidie ontvangen. Wij bieden de vrijwilligersorganisaties vervolgens ondersteuning waar dat nodig is.

Advies nodig?
Neem contact op met Annemiek

Annemiek Visser Coördinator MAG 0618968395
MAG

MAG aanvraag indienen

Meer informatie
MAG

Maatschappelijke agenda

In plaats van verschillende beleidsplannen voor het sociale domein, werkt de gemeente Kaag en Braassem vanaf 2013 met één agenda ofwel een Maatschappelijke Agenda (MAG). Een agenda die een nieuwe manier van (samen)werken uitdraagt en stimuleert tussen organisaties, inwoners en gemeente, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Met een nieuwe agenda, een MAG 2.0, stuurt de gemeente niet meer op de activiteiten maar op doelen en effecten. De MAG 2.0 kent daarmee een nieuwe indeling met drie hoofdthema’s, samen:

  • wonen
  • werken
  • en leven

Wil je meer weten over de Maatschappelijke Agenda 2.0? Kijk dan op de website van de gemeente Kaag en Braassem.