Skip to main content

MAG-organisaties

In Kaag en Braassem werken de gemeente, De Driemaster en lokale verenigingen samen aan het realiseren van een Maatschappelijke Agenda (MAG). De MAG agenda is een nieuwe manier van (samen)werken en biedt een andere aanpak van maatschappelijke vraagstukken.

Ruim 80 vrijwilligersorganisaties hebben aansluiting gezocht bij De Driemaster in het kader van de Maatschappelijke Agenda (MAG) en hebben hiervoor een bijdrage ontvangen. Wij bieden de vrijwilligersorganisaties vervolgens ondersteuning waar dat nodig is.

Bij De Academie vindt u al onze trainingen, workshops en bijeenkomsten. Ook voor MAG-verenigingen. 

 

 

MAG

MAG aanvraag indienen

Meer informatie
MAG

Maatschappelijke agenda

In plaats van verschillende beleidsplannen voor het sociale domein, werkt de gemeente Kaag en Braassem vanaf 2013 met één agenda ofwel een Maatschappelijke Agenda (MAG). Een agenda die een nieuwe manier van (samen)werken uitdraagt en stimuleert tussen organisaties, inwoners en gemeente, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Met een nieuwe agenda, een MAG 2.0, stuurt de gemeente niet meer op de activiteiten maar op doelen en effecten. De MAG 2.0 kent daarmee een nieuwe indeling met drie hoofdthema’s, samen:

  • wonen
  • werken
  • en leven

Wil je meer weten over de Maatschappelijke Agenda? De MAG is opgegaan in de Omgevingsvisie.  Kijk dan op de website van de gemeente Kaag en Braassem.

Meer over de MAG zelf vind je hier bij gemeente Kaag en Braassem.

Verenigingenmagazine Leimuiden en Rijnsaterwoude.png

Verenigingenmagazine Leimuiden en Rijnsaterwoude 2023

Dit Verenigingenmagazine voor Leimuiden en Rijnsaterwoude is tot stand gekomen met financiële steun vanuit het Sportakkoord dat wordt beheerd door De Driemaster. Neem een kijkje in deze heuse glossy!

 

Lees magazine hier.