Skip to main content

Sportakkoord en De Driemaster

De Driemaster heeft een rol als facilitator van het hele proces. Daarnaast spannen we ons in om meer maatschappelijke organisaties te enthousiasmeren om zich bij het Sportakkoord aan te sluiten – en daarmee een bijdrage aan de Maatschappelijek Agenda (MAG) te leveren. 

sportakkoord-de-driemaster
Sportakkoord

In samenspraak met onder meer de gemeente, de (jeugd)hulpverlening en De Driemaster hebben de deelnemende sportverenigingen er in 2020 voor gekozen om met twee thema’s aan de slag te gaan:

• inclusief sporten en bewegen
• gezond sporten en bewegen

Kansen die het Sportakkoord biedt, zijn onder meer:

• Verenigingen worden versterkt en werken intensiever samen, waardoor de kracht van het sporten meer wordt benut.
• De drempel om te gaan sporten wordt verlaagd, zodat ook ‘kwetsbare’ inwoners, zoals ouderen en mensen met een psychische problematiek of lichamelijke beperking, kunnen aansluiten. Dit kan bijvoorbeeld door verenigingen te versterken, sportaccommodaties
aantrekkelijker en toegankelijker te maken en activiteiten dicht bij huis te organiseren, in maatschappelijk vastgoed dat overdag leeg staat.
• Kinderen met beperkingen of gedragsproblemen kunnen bij de lokale sportclub blijven sporten.
• Sportclubs zijn beter in staat om alle inwoners een plek te geven binnen de vereniging.
• Er kunnen concrete acties worden genomen om bijvoorbeeld het gebruik van alcohol en roken binnen de vereniging te verminderen.
Het Sportakkoord is van de verenigingen zelf: zij bepalen de doelen en de acties. Ook het uitvoeringsplan wordt door hen zelf gemaakt.

Meer weten over de Omgevingsvisie in gemeente Kaag & Braassem? 

Lees meer.

sportakkoord-2