Skip to main content

"Ik heb meer hulp nodig."

Psychosociale gezondheid is een een moeilijke term voor hoe jij psychisch en lichamelijk in je vel zit.
Gelukkig gaat het met een groot deel van de bevolking goed. Maar soms is er sprake van psychosociale problemen.

Titia van Ispelen

Advies nodig?
Neem contact op met Titia

Titia van Ispelen Welzijnscoach 0615891864

Bij psychosociale problemen gaat het vaak om een combinatie van problemen die te maken hebben met gevoelens en gedachtes (psychische problemen) en problemen die te maken hebben met andere mensen of instanties (sociale problemen).

Er zijn dan ook verschillende vormen van hulp nodig wanneer er sprake is van psychosociale problemen.

De Driemaster kan je de juiste informatie verschaffen en je al dan niet zelf helpen of doorverwijzen naar de juiste hulpverlener.

Of ga naar www.tomindebuurt.nl

Numbers

FAQ
0

Wezijn op Recept gesprekken

Preventie akkoord
0

Consulten Scheidingsspreekuur

Samenwerken
0

Positieve Gezondheid gesprekken