De koers van De Driemaster

In 2013 is De Driemaster in Kaag en Braassem aangemeerd en zijn er al vele mooie samenwerkingsverbanden
ontstaan. De Driemaster vindt samen met andere organisaties allerlei voorzieningen op het gebied van welzijn,
hulpverlening en zorg voor u in de gemeente. In de dorpen en kernen die tot deze gemeente behoren, is er een
grote betrokkenheid met elkaar. De Driemaster zet zich in om al die bestaande initiatieven te ondersteunen en
te versterken. Waar gaten vallen, ontwikkelen wij samen met bewoners aanvullende voorzieningen om ook de
meest kwetsbare mensen bij de samenleving te betrekken.

Maar wat betekent dat voor u als inwoner? Waarvoor kunt u bij ons terecht? De Driemaster biedt voorzieningen
aan op het gebied van welzijn, hulpverlening en zorg, zoals de Activiteiten Wegwijzer, De Papierwinkel,
sociale integratie statushoudersWelzijn op Recept en nog veel meer.

 

Nieuwsberichten