De koers van De Driemaster

In 2013 is De Driemaster in Kaag en Braassem aangemeerd en zijn er al vele mooie samenwerkingsverbanden
ontstaan. De Driemaster vindt samen met andere organisaties allerlei voorzieningen op het gebied van welzijn,
hulpverlening en zorg voor u in de gemeente. In de dorpen en kernen die tot deze gemeente behoren, is er een
grote betrokkenheid met elkaar. De Driemaster zet zich in om al die bestaande initiatieven te ondersteunen en
te versterken. Waar gaten vallen, ontwikkelen wij samen met bewoners aanvullende voorzieningen om ook de
meest kwetsbare mensen bij de samenleving te betrekken.

Maar wat betekent dat voor u als inwoner? Waarvoor kunt u bij ons terecht? De Driemaster biedt voorzieningen
aan op het gebied van welzijn, hulpverlening en zorg, zoals de Activiteiten Wegwijzer, De Papierwinkel,
sociale integratie statushoudersWelzijn op Recept en nog veel meer.

 

Meedenkers (voorheen Cliëntondersteuning)

Het kan lastig zijn om de weg te vinden in de complexe structuur van ingewikkelde regelingen, wetten en instellingen. Daar is iets op bedacht.

Stel dat u als inwoner een beroep wilt doen op bepaalde hulp, bijvoorbeeld via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), dan mag u iemand meenemen naar uw gesprekken. Dat mag een familielid of vriend zijn. Maar dat mag ook een Meedenker zijn. Een Meedenker is een opgeleide vrijwilliger die inwoners van Kaag en Braassem gratis ondersteunt en meedenkt vanuit hun eigen ervaring of het werk dat ze doen. Dit geldt ook voor hulp bij zaken als jeugdhulp, welzijn, (preventieve) zorg, onderwijs, wonen, werk en inkomen.

Aanvraag

Hulp van een Meedenker aanvragen kan door een e-mail te sturen naar meedenkers@dedriemaster.nu of bel op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur naar 0172 - 427544.

Bij de uitnodiging voor een gesprek via het Kernteam Kaag en Braassem, Participe, het Serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn of Tom in de Buurt, krijgt u de mogelijkheid om gebruik te maken van een Meedenker.

Kosten

Een Meedenker is gratis.

Nieuwsberichten