Skip to main content

Het is zo mooi om wat voor hen te kunnen betekenen

Mijn naam is Ingrid Ludlage. Ik ben nu denk ongeveer 10 jaar geleden bij de Stichting GGK gekomen als vrijwilliger bij het geven van zwemles aan mensen met een verstandelijke beperking.

Tot op de dag van vandaag heb ik hier nog geen moment spijt van gehad. Het is een fantastische doelgroep en het is zo mooi om wat voor hen te kunnen betekenen en een klein stukje uit handen te nemen van de ouders en/of verzorgers. Iedere week is het zwemmen een feestje. We hebben een ontzettend leuke groep vrijwilligers die zich belangeloos inzetten. Naast het zwemmen zit ik sinds ongeveer 4-5 jaar in het bestuur van de stichting. Ook hier een leuke groep vrijwilligers die met elkaar leuke dingen bedenken om de leden en vrijwilligers samen te brengen.

GGK

Ik doe graag een oproep voor nieuwe vrijwilligers:

Wil jij je inzetten voor mensen met een verstandelijke beperking? Kom bij onze organisatie. Wij zijn altijd op zoek naar mensen die onze doelgroep een warm hart toe dragen. Het is heel leuk vrijwilligerswerk. Het kost je geen energie maar je krijgt er energie van!!!