Skip to main content

Werkgroep dementie vriendelijk Kaag en Braassem

Het doel van de werkgroep is bekendheid geven aan het onderwerp dementie aan inwoners van Kaag en Braassem. Informatie geven waardoor mensen met dementie zolang mogelijk mee kunnen blijven doen in de samenleving met behoud van eigen regie. We denken aan mee kunnen blijven doen in vereniging en clubje en zelf boodschappen kunnen blijven doen. Met hulp en begrip van de inwoners proberen we een dementievriendelijke gemeente te krijgen.
Naar aanleiding van het beleid van de gemeente gaan we in gesprek en geven we informatie en voorlichting. 

HART VOOR DEMENTIE, GEEF HET DOOR

Wij allemaal!
Werkgroep dementie vriendelijk Kaag en Braassem

Naar aanleiding van  het symposium “Hoe maken we gemeente Kaag en Braassem dementievriendelijk?”  hebben een aantal dames, die vonden dat dementie meer onder de aandacht van de bewoners van Kaag en Braassem gebracht moest worden, de werkgroep opgericht.

Dementievriendelijk bankje.

Onze belangrijkste doelgroepen

 • Bedrijven, winkels en verenigingen
 • Mantelzorgers en (medische) verzorgers
 • Familieleden van mensen met dementie
 • Schoolkinderen en ouderen

De werkgroep heeft bij het afscheid aan de oud burgemeester een Dementievriendelijk bankje aangeboden. Deze zijn geschilderd door de deelnemers van de OCD. 

Onze belangrijkste activiteiten

 • Voorlichting aan bedrijven, winkels, scholen en verenigingen
 • Informatie geven op braderieën d.m.v. gesprek en folders
 • Organiseren van dansmiddagen met life muziek voor mensen met dementie en mantelzorgers
 • Organiseren van theatervoorstellingen met betrekking tot dementie
 • Het uitgeven van tasjes met informatie over dementie
 • Meedoen met het overleg over kwetsbare ouderen waarin het onderwerp dementie is opgenomen
 • Adviseren over de mogelijkheden om een online/of een fysieke training te kunnen volgen bij www.samendementievriendelijk.nl
 • In gesprek gaan met de gemeente over het dementie beleid
Werkgroep Dementie Vriendelijk Kaag en Braassem

Onze MAG-inzet is gericht op:

 • Kwetsbare mensen 
 • Senioren/Ouderen

Dit doen wij door het samenwerken met andere organisaties, te weten: De Driemaster, Tom in de buurt, de sociaal makelaar, “Wij presenteert”, overleg met professionele organisaties en Alzheimer Nederland.

In Nederland hebben 260.000 mensen dementie. Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie. Door de vergrijzing en het ouder worden van de bevolking zal dit aantal in de toekomst explosief stijgen: in 2040 zal ruim een half miljoen mensen lijden aan dementie. De meest bekende vorm van dementie is Alzheimer, maar er zijn nog 54 andere vormen van dementie. Nog altijd zijn er geen geneesmiddelen voor de ziekte van Alzheimer en de andere vormen van dementie. Wel zijn er medicijnen die het ziekteproces kunnen vertragen. Over de hele wereld wordt onderzoek gedaan naar de oorzaken, mogelijke preventie en behandeling van dementie.

De komende jaren zullen wij dementie steeds vaker zien in de samenleving en dan is het van belang dat wij dit tijdig herkennen en naar kunnen handelen. Maar hoe signaleert u dementie en bij wie kunt u terecht met vragen of voor ondersteuning? Hier vindt u alles wat u wilt weten over dementie en de ondersteuning in de gemeente Kaag en Braassem.

“Nou ben ik alweer vergeten waar ik mijn sleutels gelegd heb. Het lijkt wel of ik dement word.” Een veel gehoorde opmerking van mensen die gewoon iets kwijt zijn. Vaak wordt vergeetachtigheid verward met verschijnselen van dementie. Dat komt door de vaak beperkte kennis van dementie. Mensen met dementie vinden het vaak moeilijk om te erkennen dat zij deze ziekte hebben. Ook bestaat er een taboe om met mensen met dementie over hun ziekte te praten. Hierdoor worden signalen soms lange tijd genegeerd.

Werkgroep Dementie Vriendelijk Kaag en Braassem