Skip to main content

Geschiedenis De Driemaster

In 2013 is De Driemaster in Kaag en Braassem aangemeerd en zijn er al vele mooie samenwerkingsverbanden ontstaan. De Driemaster vindt samen met andere organisaties allerlei voorzieningen op het gebied van welzijn, hulpverlening en zorg voor u in gemeente Kaag & Braassem.

In de dorpen en kernen die tot deze gemeente behoren, is er een grote betrokkenheid met elkaar. De Driemaster zet zich in om al die bestaande initiatieven te ondersteunen en te versterken. Waar gaten vallen, ontwikkelen wij samen met bewoners aanvullende voorzieningen om ook de meest kwetsbare mensen bij de samenleving te betrekken.
 

inwoners

Wij verwijzen de inwoners van Kaag en Braassem zo goed mogelijk de weg naar alles wat met zorg en welzijn te maken heeft, samen met onze partners die op deze terreinen actief zijn. Wij helpen vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en brengen mensen met elkaar en met organisaties in contact.

kaagenbraassem
kaagenbraassem