Skip to main content

Stichting Geef Gehandicapten Kans (GGK)

Geef Gehandicapten Kans biedt mensen met een verstandelijke beperking, van jong tot oud, de mogelijkheid om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten. Wij organiseren activiteiten en uitjes om naar uit te kijken, waarmee we ook een stukje zorg uit handen nemen van de mantelzorgers. Geef Gehandicapten Kans is als stichting actief in de gemeente Kaag en Braassem en wordt gedreven door enthousiaste vrijwilligers die mensen met een beperking een warm hart toe dragen.

GGK

De Stichting GGK is op 2 januari 1977 opgericht door mevrouw Toos van Scheppingen onder de naam Geestelijk Gehandicapt Kind. Het doel was gehandicapten van Rijpwetering en Oud Ade en hun ouders een fijne middag te laten beleven. De vele goede reacties van ouders en betrokkenen tijdens de bijeenkomsten en ook bij huisbezoeken, bevestigden dat het organiseren van bijeenkomsten om elkaar te ontmoeten een goede zet was. De activiteiten werden uitgebreid tot heel de gemeente Alkemade.

De GGK werd omgezet naar een stichting op 17 Oktober 1980. Op dat moment waren er 40 belanghebbenden. de naamsverandering in Geef Gehandicapten Kans trad in op 2 januari 1982.Onze doelgroep is mensen met een verstandelijke beperking.

Onze belangrijkste activiteiten zijn:

  • Waterduikers: Elke zaterdagmiddag komen de vrijwilligers van onze zwemclub  ‘De Waterduikers’ en vele mensen met een verstandelijke beperking naar sportcomplex De Tweesprong om hun zwemvaardigheden te beoefenen. Er worden vaste koppels gevormd, waarbij er aandacht is voor de verschillende vaardigheidsniveaus en de verdeling over het zwembad. Deze activiteit staat bovendien open voor inwoners van gemeenten buiten Kaag en Braassem. Naast het leszwemmen worden er regelmatig ook leuke zwemactiviteiten georganiseerd. In 2019 zijn we van start gegaan met de GGK Olympics. In 2016 hebben wij poelzwemmen georganiseerd in het kader van het 40 jarig bestaan. Dit was een fantastisch sponsorevenement. De foto's van alle georganiseerde evenementen zijn terug te vinden op onze website.
  • Uitgaansdag: ieder jaar organiseren we een leuke uitgaansdag. Geschikt voor al onze leden.
  • Winterdag: in januari/februari organiseren we een winterdag met een hapje en een drankje en optredens van artiesten of entertainers speciaal geselecteerd voor de doelgroep.
  • Loterij: in juli houden we een loterij, de loten worden binnen eigen gelederen en langs de deuren verkocht, met diverse leuke prijzen. Iedere trekking zorgen we voor een speciale gast die de trekking van de loten mag leiden.
GGK

Onze MAG-inzet is gericht op kwetsbare inwoners van Kaag & Braassem.

Wil jij je inzetten voor mensen met een verstandelijke beperking? Kom bij onze organisatie. Wij zijn altijd op zoek naar mensen die onze doelgroep een warm hart toe dragen. Het is heel leuk vrijwilligerswerk. Het kost je geen energie maar je krijgt er energie van!!!