Skip to main content

Psychosociale gezondheid

Psychosociale gezondheid is een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen functioneren. Gelukkig gaat het met een groot deel van de bevolking goed. Maar soms is er sprake van psychosociale problemen.

Titia van Ispelen

Advies nodig?
Neem contact op met Titia

Titia van Ispelen Welzijnscoach 0615891864

Bij psychosociale problemen gaat het vaak om een combinatie van problemen die te maken hebben met gevoelens en gedachtes (psychische problemen) en problemen die te maken hebben met andere mensen of instanties (sociale problemen).

Een voorbeeld van een psychosociaal probleem is wanneer iemand zich regelmatig angstig of somber voelt en dat diegene hierdoor ook steeds meer moeilijkheden heeft thuis met zijn/haar partner (en kinderen). Daarnaast slaapt deze persoon hierdoor slecht. Als gevolg van deze problemen functioneert de persoon ook slechter op het werk, hij/zij voelt zich gespannen en is niet meer in staat om zijn/haar werkzaamheden uit te voeren. En zo stapelen de problemen zich op. Ieder mens reageert op zijn/haar eigen manier op psychosociale problemen. De één zal agressie vertonen en vaker opvliegend reageren, terwijl de ander zich terugtrekt.

Er zijn dan ook verschillende vormen van hulp nodig wanneer er sprake is van psychosociale problemen. De Driemaster kan je de juiste informatie verschaffen en je al dan niet zelf helpen of doorverwijzen naar de juiste hulpverlener.

FAQ
0

Wezijn op Recept gesprekken

Preventie akkoord
0

Consulten Scheidingsspreekuur

Samenwerken
0

Positieve Gezondheid gesprekken