Skip to main content

Positieve Gezondheid: Mijn totaalplaatje

Hoe werkt dat?

In de praktijk kun je een gesprek aanvragen met onze welzijnscoaches of via de huisarts. Dan komt er iemand bij je thuis om kennis te maken en te praten over jou en je leven.
Aan de hand van het spinnenweb kom je zelf soms op nieuwe inzichten en dingen die je anders zou willen. Of die je wilt aanpakken.
Samen met de welzijnscoach kijk je dan wat je daarvoor nodig hebt. Of je dat zelf kunt, of dat je misschien ondersteuning nodig hebt. Dan gaan we dat regelen samen.

Spinneweb Positieve Gezondheid
Een voorbeeld van een ingevuld spinneweb.

Het gaat niet alleen om gezondheid, maar om wat voor mensen belangrijk is in hun leven en hoe ze daarmee omgaan.

Henk Nies

Elk gesprek met De Driemaster kan een positieve-gezondheidsgesprek zijn. De gesprekken zijn gratis. Lees hieronder meer informatie over Positieve gezondheid, hoe je ook zelf aan de slag kunt, of bijvoorbeeld met je kind en waar het vandaan komt. 

Meer informatie of een afspraak maken? Daarvoor neem je contact op met Wendy Nederend. 

Wendy Nederend
Wendy Nederend

ZELF AAN DE SLAG?

Er zijn handige online invulvragen te maken. Zo kun je zelf aan de slag. Deze zijn er voor:

• Volwassenen

• Kinderen

• Jongeren

• en in eenvoudige taal met plaatjes erbij

Kijk dan op www.mijnpositievegezondheid.nl

POSITIEVE GEZONDHEID

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun gezondheidsproblemen en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte, maar op mensen zelf: op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Positieve Gezondheid vindt zijn uitwerking in 6 dimensies.
De brede benadering helpt mensen omgaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in hun leven. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Positieve gezondheid is een manier om breder naar de gezondheid van mensen te kijken. De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt, kort door de bocht, dat iemand gezond is als hij niet ziek is en daarnaast psychisch en sociaal in balans is. ’Een toestand van compleet fysiek en mentaal welbevinden’, noemt de wereldorganisatie het.

Dat betekent dan dat vrijwel niemand gezond is

Machteld Huber - oprichter Institue of Positive Health
Machteld-Huber

’Want zelfs als je geen ziekte hebt, doen zich gebeurtenissen voor in het leven waardoor het tijdelijk niet goed gaat. Zoals een echtscheiding of het overlijden van een dierbare’, schrijft ze op de website van het door haar opgerichte Institute for Positive Health. Bovendien kan iemand met een chronische aandoening, neem diabetes, zich volmaakt gelukkig voelen en een prima leven leiden, terwijl hij in de visie van de Wereldgezondheidsorganisatie nooit als een gezond persoon kan worden beschouwd. Net zo min als iemand die een been mist.

Volgens Huber moet veel breder worden gekeken. Ze lanceert ’positieve gezondheid’. Niet kijken naar of iemand wel of niet ziek is, maar naar hoe hij met uitdagingen in het leven omgaat. Heeft hij het vermogen om fysieke, emotionele en sociale tegenslagen om te gaan? Om de regie over het eigen leven te voeren? Kan hij omgaan met veranderende omstandigheden?

Of iemand goed functioneert heeft volgens Hubert naast fysieke aspecten ook te maken met ’mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, mee kunnen doen in de maatschappij en dagelijks functioneren’. ’Als je al die dimensies bij het gesprek met de patiënt betrekt, zul je zien dat veel klachten niet medisch van aard zijn. In plaats van medicijnen heeft de patiënt een luisterend oor nodig. Je moet als huisarts dus veel intensiever samenwerken met het sociale domein. De focus verschuift naar gezondheidsbevordering in plaats van behandeling’, legt Hubert uit in een interview met De Dokter, het tijdschrift van de landelijke huisartsenvereniging.