Skip to main content

Kun je twee moedertalen hebben?

Hoe leert een kind eigenlijk taal? Is het erg als je thuis een andere taal spreekt dan op school? Saida Yachou vertelt hoe kinderen taal leren en wat er gebeurt als een kind opgroeit met twee talen.

tweetalig opgroeien
tweetalig opgroeien

Deze avond is voor iedereen die geïnteresseerd is in hoe kinderen taal aanleren en wat volwassenen kunnen doen om ze daarbij te helpen. Saïda Yachou heeft jarenlange ervaring in opvoedondersteuning, waarbij zij zowel ouders als professionals ondersteunt. Zij is met name gespecialiseerd in het werken met tweetalig jonge kinderen en diens ouders en deelt vanavond haar

kennis over taalontwikkeling bij het jonge kind.

• Datum/tijd: Dinsdag 23 november van 19.30 – 21.30 uur

• Locatie: Centrum De Spreng, Kerkstraat 50, Oude Wetering

• Door: Saïda Yachou van Kom Erbij

• Aanmelden: vóór 15 november.