Skip to main content

Alzheimer Café: Wat doen we met de auto?

Rijvaardigheid en dementie.
Hoe zit het met de rijvaardigheid bij mensen met dementie?
Een deskundige neemt u hier in mee.

21 februari vanaf 19.00 uur

De Rank Reghthuysplein 19, Nieuwkoop

Aanmelden:

Thécla Ammerlaan 06 18249166

T.Ammerlaan@participe.nu

Alzheimercafe