Skip to main content

Respijtzorg, vervangende zorg

Als mantelzorger zorgt u langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. U, als mantelzorger, hebt soms geen tijd meer om dingen voor u zelf te doen of er even tussen uit te gaan. Dan is het misschien tijd om de zorg te delen en praktische hulp en/of vervangende zorg te vragen.

Mantelzorger

Veel mensen weten niet dat er in Nederland een uitgebreid systeem is voor respijtzorg. Respijtzorg wil zeggen, vervangende zorg. In vrijwel iedere gemeente zijn er speciale vrijwilligers actief, die bereid zijn de zorg, van de mantelzorger voor een naaste, voor een bepaalde tijd over te nemen. Dit kan voor een paar uur zijn maar ook voor een paar dagen. Het merendeel van de respijtzorg in Nederland vindt plaats op vrijwillige basis. De vrijwilligers voor onze gemeente Kaag en Braassem hebben zich dan bij ons, De Driemaster, aangemeld. 

Bij De Driemaster werkt een betrokken groep van lieve, geduldige vrijwilligers die we mogen inzetten bij mensen in hun thuissituatie als ‘vrijwilligers vervangende mantelzorgers’. Deze vrijwilligers komen eens in de 2 weken bij degene die u ondersteunt thuis, zodat u even tijd heeft voor u zelf.

De vervanging van de vaste mantelzorger, door een geschikte vrijwilliger, wordt in overleg met mantelzorgconsulent(en) gedaan. Zij bekijkt samen met u, hoe u als mantelzorger een paar uurtjes vrij zou kunnen krijgen terwijl de zorg voor uw naaste wordt overgenomen door een vrijwilliger.

Voor meer informatie of het aanmelden voor respijtzorg kunt u contact opnemen met:
Wendy Nederend

Respijtzorg