Skip to main content

Welzijn op Recept kan ook jongeren helpen

Titia van Ispelen, welzijnscoach bij De Driemaster in de Zuid-Hollandse fusiegemeente Kaag en Braassem, ziet onder de cliënten die via Welzijn op Recept zijn doorverwezen, steeds vaker ook jonge mensen. Ze is daarom blij dat jongerenwerker Jurjen Lind als welzijnscoach aan het team is toegevoegd, zeker nu door corona een groeiende groep jongeren zich somber en eenzaam voelt.

Inwoners van Kaag en Braassem kunnen sinds 2014 gebruik maken van Welzijn op Recept. Huisartsen, praktijkondersteuners en fysiotherapeuten hebben de mogelijkheid om patiënten met psychosociale klachten te verwijzen naar de welzijnscoaches. De verwijzingen komen centraal binnen. Van daaruit kijken de vier welzijnscoaches wie tijd heeft en bij wie de doorverwezen persoon het best past. 

titia-van-Ispelen

Elke welzijnscoach heeft namelijk een eigen expertise en werkterrein waarop hij/zij daarnaast nog actief is, zoals maatschappelijk werk, welzijn of ouderenwerk. Zo krijgen mensen van alle leeftijden passende ondersteuning en begeleiding die maken dat zij weer beter in hun vel komen te zitten en de regie en kleur in hun leven terugkrijgen. Want Welzijn op Recept is niet alleen voor ouderen, zo ervoer Titia.

Ze zag de leeftijd van de mensen die werden doorverwezen geleidelijk dalen. Omdat zij de meeste expertise had met jongvolwassenen, kwamen jongeren vooral bij haar terecht. “Toen is ter sprake gekomen dat het goed zou zijn om ook een jongerenwerker aan te trekken.” En die kwam er: de 26-jarige Jurjen Lind.

“Het komt allemaal mooi samen”, aldus Titia. “Ik ben naar een congres over eenzaamheid geweest. Daar kwamen heel nadrukkelijk ook de jongeren naar voren. Vanwege de corona en alle beperkende maatregelen is het aantal jongeren met gevoelens van somberheid, eenzaamheid en depressie nog meer toegenomen.”

Via de huisarts?

Werk genoeg dus, zou je denken. Toch heeft Jurjen nog geen jongeren doorverwezen gekregen via Welzijn op Recept. Aan zijn enthousiasme ligt het niet. Sommige jongeren, die hij nu al helpt, hadden via Welzijn op Recept bij hem terecht kunnen komen. Wellicht is de doorverwijzing via de huisarts de crux: “Jongeren vinden hun hulpvragen te licht voor de huisarts. Ouderen delen psychosociale klachten makkelijker met de huisarts, voor hen is dat toch een vertrouwenspersoon. Bij jongeren gaat het meer via vrienden of ze proberen zelf oplossingen te vinden.”

JURJEN-LIND

Welzijn op Recept chill

Misschien is het ook een kwestie van tijd, dat ook onder jongeren Welzijn op Recept bekend wordt als een laagdrempelige, chille manier om hulp te vragen wanneer je niet lekker in je vel zit of je het niet meer ziet zitten. “Het is een win-winsituatie”, aldus Jurjen, die heel graag wil beginnen. “Ik heb een groot netwerk en een grote achterban en we hebben veel activiteiten. Daar bouw je heel makkelijk contacten op.”

INSTA-LIVE

Nu zijn dat vooral digitale activiteiten: “Op Instagram organiseren we gesprekken over bepaalde onderwerpen, een quiz of challenges, zoals benoem de leukste film en vertel daarover. Onder de deelnemers verloten we een Netflix-sessie met popcorn en een drankje. Hopelijk kan het jeugdhonk Hangout in Oude Wetering dat nu vanwege de lockdown gesloten is, gauw weer open.” Daar vinden elke vrijdag van 15.00 tot 23.00 uur allerlei activiteiten plaats: gamen en poolen, films en voetbal kijken op een groot scherm, muziek luisteren of gewoon lekker chillen. Er zijn ook altijd jongerenwerkers aanwezig.

Jongerenwerkers-DeDriemaster

Voorlopig blijft Jurjen actief als jongerenwerker. ‘s Avonds en ‘s nachts is hij vaak op straat te vinden, om een praatje te maken met jongeren die het thuis niet meer uithouden. Ook loopt hij soms met Titia mee om alvast ervaring op te doen.