Skip to main content

Met jou komt het buiten naar binnen

Je ziet ze niet altijd, maar ze zijn er wel: mensen die, vaak naast hun werk, studie of dagelijkse bezigheden, iets extra’s doen voor de samenleving. Wat doen zij? Wat is hun reden om zich kosteloos in te zetten voor een organisatie of vereniging? En hoe tevreden zijn zij ermee?

Woubrugge – Annelies Dieperink is één van de vrijwilligers van De Driemaster in Kaag en Braassem. “Sinds een jaar bezoek ik enkele ouderen, “begint Annelies te vertellen, “de aanleiding om dit te doen, was een flyer die vorig jaar huis-aan-huis is verspreid met de vraag: Heb je hulp nodig of kun je helpen? Deze oproep was bedoeld om (oudere) kwetsbare mensen te helpen tijdens de coronacrisis. Dit sprak mij aan waarna ik mij heb aangemeld als vrijwilliger.”

Annelies en Rettie
Annelies en Rettie

De Driemaster is een samenwerkingsverband van WIJdezorg, Kwadraad en Particpe die samen allerlei voorzieningen verbinden op het gebied van welzijn, hulpverlening en zorg in Kaag en Braassem. In de dorpen en kernen die tot deze gemeente behoren, is een grote betrokkenheid bij elkaar. De Driemaster zet zich in om al die bestaande initiatieven te ondersteunen en te versterken. Het project Mantelzorgondersteuning is een van de initiatieven van De Driemaster.

“Er komt veel op mantelzorgers af”, licht ouderenadviseur Rettie Bentvelsen toe, “zij zorgen intensief voor hun naaste en moeten daarnaast allerlei praktische zaken regelen waardoor zij vaak niet meer aan zichzelf toekomen. Door de inzet van een vrijwilliger kan de mantelzorger even op adem komen en houdt hij een goede balans tussen er zijn voor de ander en goed voor zichzelf zorgen.”

‘Tijdens corona ben ik soms de enige persoon ze sinds lange tijd weer zien en spreken’

Twente

“De aanleiding om mij hiervoor aan te melden, is drieledig”, vervolgt Annelies, “ten eerste heb ik naast mijn werk voldoende tijd om iets voor een ander te doen; ten tweede vind ik het leuk en gezellig om bij iemand op bezoek te gaan, zeker ook omdat mijn eigen familie in Twente woont; en als laatste wil ik graag bijdragen aan het beleid van de overheid om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Dit spreekt mij erg aan.”

Hortus-leiden
Hortus Leiden

Hortus

Op dit moment bezoekt Annelies twee ouderen en één licht dementerende vrouw om haar man, tevens mantelzorger, te ontlasten. “Als ik er ben, kan de man bijvoorbeeld even naar de sportschool of een boodschap doen. Tijdens mijn bezoek doen we een spelletje, of we gaan een eindje wandelen, of we gaan foto’s kijken… Net waar de behoefte ligt. Ook met de twee ouderen heb ik leuke contacten, één van hen vertelt graag over haar reisverhalen. Hier luister ik graag naar! Ik bezoek de ouderen één keer in de twee weken, en soms eens in de week. Zeker tijdens corona ben ik soms de enige persoon ze sinds lange tijd weer zien en spreken, ook omdat veel vaste activiteiten zijn stilgelegd. Dit missen ze wel! Ik kijk er naar uit om weer met de mensen er op uit te kunnen gaan. Bijvoorbeeld naar de Hortus in Leiden of naar een museum. De mensen kijken echt uit naar de bezoekjes en ze bedanken mij ook altijd voor mijn komst. Eén keer zei iemand: ‘Met jou komt het buiten naar binnen.’ Dit vond ik zo mooi en bijzonder gezegd!”