Skip to main content

Omgaan met rouw en verlies

Rouwen is iets dat je niet in je eentje hoeft te doen. Wat is er allemaal in en rondom de gemeente Kaag en Braassem aan ondersteuning? Lotgenotengroep Rouw & Verlies. Download de folder en lees wie er iets voor in de gemeente Kaag & Braassem kan betekenen.

Rouw-en-verlies.

Afgelopen 27 oktober was de laatste bijeenkomst van de lotgenotengroep Rouw en Verlies

Begin september startte De Driemaster een lotgenotengroep voor het delen van rouw en verlies. We hebben in de maanden september en oktober met 9 deelnemers stil gestaan bij wat het betekent om je partner te verliezen of een volwassen kind. De deelnemers gaven aan dat zij het heel prettig vonden om met elkaar over het verdriet te spreken en de nodige steun bij elkaar vonden. Op 19 januari is de terugkombijeenkomst en sluiten we deze lotgenotengroep rouw en verlies af.

 

 

Deze groep werd begeleid door de ouderenadviseur van De Driemaster, Rettie Bentvelsen en de coördinator van Amandi-thuis, Mieke van der Meer.

Wilt u meer weten over of aanmelden voor de volgende lotgenotengroep stuur een mail naar  r.bentvelsen@dedriemaster.nu  of bel  06 51103212

WELZIJN OP RECEPT

Wanneer je een dierbare verliest is het vaak enorm ingewikkeld om het leven weer op te pakken. Tijdens een traject van WELZIJN OP RECEPT kijken we naar jouw totaalplaatje op het gebied van gezondheid. Er wordt met jou in kaart gebracht WAAR je nu staat, WAT jouw behoefte is en WIE je nodig heb om een bepaalde stap te maken. Deze ondersteuning kan aangevraagd worden via je huisarts en of fysiotherapeut en is gratis. Tijdens dit kortdurende traject van ongeveer 6 maanden loopt een welzijnscoach mee en wordt er middels de methodiek van Positieve Gezondheid naar jouw algehele gezondheid en behoefte gekeken.