Skip to main content

NIEUW: Paul Wiewel, Regisseur Verbinden en Meedoen.

"Ik ben een geruime tijd in de gemeente Kaag en Braassem werkzaam in de zorg en welzijnshoek."

Zo ben ik in 2014 gestart bij het Kernteam en sinds 2017 bij GO! voor jeugd. Bij beiden werkplekken hield ik me vooral bezig met de verbinding tussen zorg, welzijn en het sociaal domein, omdat jongeren of ouderen verder helpen vooral zin heeft als de gemaakte ontwikkelingen ook verankerd zijn in het dagelijks leven. Dus geen theorie, methodiek of trucjes aanleren, maar wezenlijke oplossingen leveren, het liefst gedragen door meerdere mensen. Hierdoor krijgt de geboden zorg een duurzamer karakter. Ik vind dit van essentieel belang.

Afgelopen jaar mocht ik bij De Driemaster al wat ‘’klusjes’’ doen als sociaal makelaar. Zinvolle verbindingen maken op sociaal gebied.
En nu ben ik begonnen in mijn nieuwe functie! Nu houdt ik me ook bezig met de MAG-bijdrages, het Sportakkoord, de Academie, het Lokaal Preventieakkoord en als aandachtsfunctionaris voor vrijwilligers.

Naast wat alle MAG-organisaties al doen, wil ik ook vraag en aanbod proberen nog preciezer bij elkaar te krijgen.Doordat ik enigszins weet wat er in Kaag en Braassem speelt qua zorg en welzijnsvragen van jong tot oud hoop ik hiervoor zinvolle matches en ideeën aan te wakkeren. Ik heb er erg veel zin in!

We komen elkaar binnenkort tegen!"