Skip to main content

HUWELIJKSDWANG EN ACHTERLATING

De Driemaster heeft onlangs een training georganiseerd voor professionals en vrijwilligers in Kaag en Braassem.
In de ochtend kregen professionals uit de diverse werkvelden een training hierover van Ellen van Leeuwen door het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA).
De thema’s werden besproken en uitgediept, Ellen gaf een duidelijk beeld hoe het LKHA werkt en benadrukte dat het Knooppunt altijd voor vragen, informatie advies en ondersteuning bereikbaar is.
's Middags ging de training over het doen van vrijwilligerswerk voor inwoners vanuit andere culturen.
De training werd mede mogelijk gemaakt door Movisie en de Alliantie Verandering van Binnenuit.
Het was een hele leerzame en interessante dag!

HUWELIJKSDWANG-TRAINING-2