Skip to main content

Driemaster en gemeente starten project Sociale Activering

Mensen met een bijstandsuitkering (weer) mee laten doen aan de maatschappij. Dat is het doel van een gezamenlijk project Sociale Activering van de gemeente Kaag en Braassem en De Driemaster. Het project ging 3 februari van start met een kennismakingsbijeenkomst in De Spreng in Oude Wetering.

De gemeente Kaag en Braassem vindt dat alle inwoners meetellen en op hun eigen manier een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Veel mensen die al enige tijd een uitkering uit de Participatiewet ontvangen, zitten al langere tijd thuis. Dan kan het best lastig zijn om te bepalen waar je talenten liggen en hoe je deze kan inzetten. De Driemaster gaat zo’n 10 tot 15 deelnemers per traject ondersteunen bij het ontdekken van hun talenten en het (opnieuw) richting geven aan hun leven.

Er worden 10 groepsbijeenkomsten georganiseerd waarbij de deelnemers elkaar inspireren en van elkaar en de groepsbegeleiders leren. Daarnaast worden ze minimaal een jaar lang individueel begeleid door een Trajectcoach van De Driemaster. Hierbij wordt de deelnemer ondersteund bij het bepalen en behalen van persoonlijke doelen. Doelen zijn bijvoorbeeld het verkrijgen en behouden van betaald of onbetaald werk. Om hier te komen zijn kleine stapjes nodig. Voor de één is dat het opbouwen van een gezond dag- en nachtritme, een ander wil beter leren omgaan met de computer en weer een ander wil eerst orde op zaken stellen op financieel gebied voor een volgende stap gemaakt kan worden. De begeleiding is dan ook honderd procent maatwerk.   

 

activering