Skip to main content

De Gemeente Kaag en Braassem verlengt samenwerking met welzijnsorganisatie De Driemaster voor twee jaar

De Gemeente Kaag en Braassem verlengt samenwerking met welzijnsorganisatie De Driemaster voor twee jaar
Met trots kunnen wij aankondigen dat welzijnsorganisatie De Driemaster ook in 2025 en 2026 de belangrijke taken op het gebied van welzijn en preventie voor de gemeente Kaag en Braassem blijft uitvoeren. Het college van B&W heeft met volle overtuiging besloten de lopende subsidieovereenkomst met twee jaar te verlengen.
 

Sinds 2013 zet De Driemaster zich, samen met partners en vrijwilligersorganisaties, in voor het welzijn van alle bewoners van Kaag en Braassem. Onze werkzaamheden omvatten een breed scala aan diensten zoals jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk, maatschappelijk werk, begeleiding van statushouders, GGZ- en verslavingspreventie, hulp en advies bij geldzaken (o.a. de Papierwinkel) en valpreventie. Door deze verlenging kunnen we deze waardevolle taken blijven uitvoeren en verder versterken.
Met de nieuwe opdracht van het college zullen wij de komende twee jaar werken aan een sterke, efficiënte en toekomstbestendige uitvoering op het gebied van welzijn en preventie. Samen met de gemeente zullen wij ons inzetten om de beweging van zorg (achteraf) naar welzijn en preventie (vooraf) te versterken.
 
 

Over De Driemaster
De Driemaster streeft naar het welzijn van álle inwoners van Kaag en Braassem, met speciale aandacht voor mensen in kwetsbare situaties. Door nauw samen te werken met de gemeente, partners en lokale verenigingen, realiseren wij de Maatschappelijke Agenda (MAG). Wij werken samen met partners zoals Activite, TOM in de Buurt, het lokale jeugd- en gezinsteam (JGT), bibliotheek Rijn en Venen, Brijder en Kindkracht. Voor meer informatie over onze organisatie en diensten, bezoekt u onze website.

Wij kijken uit naar een succesvolle voortzetting van onze samenwerking met de gemeente en partners om het welzijn van onze gemeenschap te blijven bevorderen. Samen bouwen we aan een gezonde en veerkrachtige toekomst voor iedereen in Kaag en Braassem!