Skip to main content

De Driemaster start pilot KPI's i.s.m. gemeente Kaag en Braassem

De Driemaster is in samenwerking met de gemeente Kaag en Braassem een pilot begonnen om KPI's (Key Performance Indicators) in te voeren binnen het jongerenwerk. Dit is gedaan om het werk van de jongerenwerkers meetbaar te maken en om de effectiviteit van hun inspanningen in de toekomst beter te kunnen beoordelen. De pilot is uitgevoerd door de jongerenwerkers: Jurjen Lind, Rona Karasu, Wouter Koek. De adviseur ontwikkeling van de gemeente Kaag en Braassem Anna Terpstra heeft het proces persoonlijke stap voor stap kunnen volgen.

Er is eerder geëvalueerd of de jongeren aan bepaalde criteria voldeden, zoals frequent contact in het buurthuis of tijdens ambulante rondes minstens één keer per week.

Tijdens de pilot is gekeken naar verschillende KPI's, zoals verbeterde sociale vaardigheden, verbeterde positieve sociale contacten, heeft zinvolle dagbesteding en positie verkregen in de samenleving. Hier is er toen gewerkt met een puntensysteem waarbij er is gekeken naar hoeveel support de jongeren nodig hebben. 3 staat voor geen support nodig, 2 voor weinig support nodig en 1 voor veel support nodig. Voorafgaand is er geëvalueerd of de jongeren aan bepaalde criteria voldeden, zoals frequent contact in het buurthuis of tijdens ambulante rondes, minstens één keer per week. Per KPI wordt er dan gekeken naar hoe goed de jongeren presteren per aspect. Dit werd vervolgens besproken en beargumenteerd door de jongerencoaches. De gemiddelde hiervan resulteert tot een cijfer van 1 tot 3. Dit leverde niet alleen een uitkomst, maar gaf ook richting in de uitvoering van het werk.

De resultaten van de pilot zijn veelbelovend en laten zien dat de inzet van KPI's binnen het jongerenwerk kunnen bijdragen aan een beter inzicht in de behoeften van de jongeren en de manier waarop de jongerenwerkers daarop kunnen inspelen. Op basis van deze resultaten kan er gekeken worden hoe KPI's op grotere schaal kunnen worden ingevoerd binnen het jongerenwerk. Het is de bedoeling dat deze meetmethoden een bijdrage levert aan een nog effectievere manier van werken. De effectiviteit is hierdoor ook makkelijker te evalueren.

Wel is het belangrijk om te onthouden dat KPI's een hulpmiddel zijn en dat er meer factoren zijn die van invloed zijn op de effectiviteit van jongerenwerk. Het is daarom ook belangrijk om naast KPI's ook andere manieren te gebruiken om de vooruitgang en effectiviteit van het werk te evalueren, zoals bijvoorbeeld door middel van interviews met deelnemers, stakeholders en door middel van focusgroepen. Maar dit neemt niet weg dat dit een eerste stap is om jongerenwerk in de toekomt beter te evalueren.

 

Weet je niet waar je moet beginnen of zit je met concrete vragen?

Neem contact op door te bellen naar 0172-427 544