Skip to main content

17 mei Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie, Transfobie en Interseksefobie (IDAHOBIT)

Op deze dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor haat, discriminatie en onderdrukking van LGBTQIA+ personen. Gemeente Kaag en Braassem staat hierbij stil en hijst de vlag.

Wethouders Gerben van Duin, Nick van Egmond, MarcelĀ Bastiaansen, bestuurder Participe en namens De Driemaster Rettie Bentvelsen hesen vanmorgen vroeg de vlag voor het gemeentehuis.

In grote delen van de wereld vinden zowel grote als kleine evenementen plaats zoals lezingen, festivals, workshops en protestmarsen. Dit gebeurt om het bewustzijn rondom dit thema aan te wakkeren, hierbij stil te staan en tegelijkertijd te strijden voor gelijke rechten.