Skip to main content

Stichting Welzijn Ouderen Hoogmade-Woubrugge

Gevestigd in de gemeente Kaag en Braassem. Het doel van de stichting is het bevorderen en – zo nodig – uitvoeren van activiteiten gericht op voorzieningen voor ouderen en daarmee gelijk te stellen personen, op het terrein van zorg, spel en recreatie, alsmede op educatief en informatief gebied, alles in de meest uitgebreide zin.

Dit doel trachten we te bereiken door:

 • Het verrichten of doen verrichten van onderzoek naar ondermeer de behoeften van ouderen, eventueel in samenwerking met anderen;
 • Het fungeren als orgaan van overleg, coördinatie en samenwerking van instellingen, die werkzaam zijn ten behoeve van ouderen;
 • Het behulpzaam zijn bij het functioneren van instellingen, die werkzaam zijn ten behoeve van ouderen en het bemiddelen bij overheden en particuliere instellingen;
 • Het (doen) organiseren van recreatieve, contact bevorderende, sociaal-culturele en maatschappelijk relevante activiteiten;
 • Alle andere geoorloofde middelen, welke voor het beoogde doel bevorderlijk zijn.

Onze doelgroepen:

 • Ouderen en daarmee gelijk te stellen personen 

Onze belangrijkste activiteiten:

 • Tafeltje-dek-je (7dgn. per week)
 • Open Tafel (in Woudsoord)
 • Koffie-inlopen (Woubrugge en Hoogmade)
 • Bejaardengymnastiek (MBvO)
 • Prijsklaverjassen
 • Uitgaansdag
 • Najaar bijeenkomst
 • Zomerpalet (activiteiten in de zomermaanden)
 • Koningsdag Hoogmade (activiteit speciaal voor de ouderen)
 • Zilveruitjes (korte daguitjes voor de wat mobielere ouderen)
 • Toneelvoorstellingen (i.s.m. de plaatselijke toneelverenigingen)
 • Ondersteuning organisatie koersbal

Informatieblad Senioren Informatie met o.a. activiteitenprogramma’s Stiwo, Alzheimercafé en Mantelzorgondersteuning, berichten van de gemeente Kaag en Braassem, diverse informatie nuttig voor de doelgroep enz.

Stichting Welzijn Ouderen Hoogmade-Woubrugge

Onze MAG-inzet is op de volgende hoofdonderdelen:

 • Kwetsbare mensen 
 • Senioren/Ouderen
 • Thema: eenzaamheid

Wij organiseren de hierboven vermelde activiteiten en stimuleren deelname aan deze activiteiten door de doelgroep (eenzame, kwetsbare) senioren.

Stichting Welzijn Ouderen Hoogmade-Woubrugge