Skip to main content

Stichting tot Behoud van het Cultureel Erfgoed van Jacobswoude te Woubrugge

De Stichting tot Behoud van het Cultureel Erfgoed van Jacobswoude te Woubrugge heeft als belangrijkste doelgroep iedereen die belangstelling heeft voor de geschiedenis van Jacobswoude (Woubrugge en Hoogmade).

Stichting tot Behoud van het Cultureel Erfgoed van Jacobswoude foto2

Onze belangrijkste activiteiten:

  1. Openstelling van de permanente expositie in het museum;
  2. Organiseren van thema-exposities (bijv. over monumenten, boerderijen etc.)
  3. Verzorgen van museale activiteiten op locatie in Hoogmade en Woubrugge
  4. Ontvangst van basisschoolleerlingen in het museum

Onze MAG-inzet is op de volgende hoofdonderdelen:

  • Gezond en veilig opgroeien jeugd
  • Senioren / ouderen
  • Thema: eenzaamheid

Door de jeugd (basisschoolleerlingen) in het museum voor te lichten over de geschiedenis van het dorp waarin zij wonen en daarbij paralellen te trekken naar het heden (op het gebied van gezondheidsvoorzieningen vroeger en nu  en de veiligheid op straat toen en nu).

Met onze “reizende” tentoonstelling bezoeken wij de ouderen op locatie in Hoogmade en Woubrugge om verhalen te vertellen aan de hand van specifieke museale voorwerpen en afbeeldingen. Hiermee halen wij de ouderen ook uit hun eventuele isolement.