Skip to main content

Stichting Oranje Comité Leimuiden

Het Oranje Comité Leimuiden is een organisatie die geheel uit vrijwilligers bestaat en voor de gehele bevolking diverse activiteiten organiseert. Door ondersteuning van sponsoren en de gemeente wordt er een leefbare omgeving gecreëerd.

Stichting Oranje Comite

Het organiseren van Koningsdag, de traditionele start van alle buitenactiviteiten, en de Feestweek is een drive voor alle vrijwilligers om aan het Oranje Comité verbonden te zijn. De organisatie staat als een huis en toch worden elk jaar, middels verbetering, de evenementen  aangepast om nog beter te worden.
De missie is om een stabiele organisatie te zijn en blijven en daarmee de toekomst veilig te stellen om in Leimuiden een Oranje Comité te blijven houden.
 

Onze belangrijkste activiteiten:

1. Koningsdag
2. Feestweek Leimuiden

Oze MAG-inzet:

  • Gezond en veilig opgroeien jeugd
  • Kwetsbare mensen
  • Senioren/Ouderen

Wat mij blij maakt zijn de blije gezichten van iedereen die genieten van wat wij organiseren, het geweldige team van vrijwilligers en dankbaar voor de steun van alle sponsoren.

Cora Broere

Het Oranje Comité Leimuiden organiseert de traditionele Koningsdag en een Feestweek in de kern van Leimuiden. Hiermee wordt een belangrijke ondersteuning gegeven aan het gezond en veilig opgroeien van de jeugd, bewegen van senioren en het openstellen voor iedereen die lichamelijk en geestelijk uitgedaagd willen worden. Dit komt terug vanuit sociale controle waardoor iedereen, van jong tot oud, gedurende de activiteiten veilig kan deelnemen.

Door het verzorgen van goede toegankelijkheid voor iedereen is er geen belemmering om deel te nemen aan alle activiteiten. Senioren, jeugd maar ook statushouders kunnen eenvoudig aansluiten gedurende alle activiteiten. 

Stichting Oranje Comite Leimuiden