Skip to main content

Stichting Hospice Amandi

Het AmandiHuis biedt vrijwillige, liefdevolle zorg aan mensen in hun laatste levensfase waarbij kwaliteit van leven voorop staat. Ook mensen die tijdelijke zorg nodig hebben zijn welkom. Onze zorg geboden door opgeleide vrijwilligers, is een aanvulling op de professionele zorg en ter ondersteuning van de mantelzorg. Het duurzame huis in Nieuwe Wetering, gemeente Kaag en Braassem, met een huiselijke sfeer biedt ruimte aan vier gasten.

“Fijn om er voor een ander te zijn in een kwetsbare fase van het leven."

Een zorgvrijwilliger

Vrijwilligers zijn belangrijk voor de gang van zaken in en rond het AmandiHuis. Bijvoorbeeld voor de huiselijke sfeer, maar ook voor het goed laten verlopen van het huishouden waar gasten en naasten zich prettig kunnen voelen. We onderscheiden verschillende soorten vrijwilligers: zorgvrijwilligers, kookvrijwilligers en tuin-en klusvrijwilligers.

Onze belangrijkste doelgroepen:

  • mensen in hun laatste levensfase (hospice)
  • mensen die tijdelijke zorg behoeven bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of om de mantelzorg en de thuissituatie even verlichting te bieden ( dat heet respijtzorg).

Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, cultuur of geloof.

Onze belangrijkste activiteiten:

Bieden van vrijwillige, liefdevolle zorg aan mensen in hun laatste levensfase (hospice) en mensen die tijdelijke zorg behoeven. De kwaliteit van leven staat daarbij voorop.

Onze MAG-inzet is toegespitst op:

  • Kwetsbare mensen
  • Senioren/Ouderen
  • Versterken van mijn organisatie
amandihuis
amandihuis

Het geeft een goed gevoel om mensen een mooi uitzicht te geven

een tuinvrijwilliger

De MAG-inzet houdt onder andere in (Onder voorbehoud van de mogelijkheden vanwege corona-maatregelen:)

 

  • Bieden van huisvesting aan de Stichting Amandi Thuis.
  • Signaleren van vragen en zorgen van gasten en naasten.
  • Valpreventie gasten door de inzet van domotica.
  • Bijdragen aan rouwverwerking naasten door een respectvol afscheidsritueel in het AmandiHuis en een nazorg-gesprek met hen.
  • Uitgroeien tot het informatiepunt voor inwoners van Kaag en Braassem over palliatieve (terminale) zorg.
Hospice-koken

Mensen vinden het een feestje om bij ons te eten, dat maakt gelukkig

een kookvrijwilliger