Skip to main content

Stichting Dierenweide Woubrugge

Onze organisatie bestaat uit louter vrijwilligers die zich inzetten voor het behoud en beheren van onze bijzondere dierenweide in ons dorp. Onze missie zoals in de statuten omschreven: ‘Het organiseren van activiteiten die de toegankelijkheid, de aantrekkelijkheid en de educatieve, recreatieve en sociale functie van de dierenweide bevorderen.

Stichting Dierenweide Woubrugge

Zonder andere doelgroepen te kort te doen richten wij ons specifiek op de jeugd. Kennis bijbrengen over natuur en dieren. Het betrekken van de kinderen  bij het verzorgen van de dieren en alles wat daarbij komt kijken. Met de kinderen komen ook de ouders en grootouders naar de weide. Ook de ouderen worden betrokken bij het wel en wee op de weide. Kortom de weide is er voor alle Woubruggenaren  en voor alle bezoekers en passanten die door de ligging aan een belangrijk regionale fiets/wandel route langs de weide komen.

Weide openstellen voor publiek en jongeren betrekken bij het verzorgen van dieren en het uitvoeren van klusjes bij de stallen en op de weide. Voorlichting en educatie is belangrijk en dat doen we o.a.  in overleg met de scholen en kinderopvang. De oudste inwoners worden ook in de gelegenheid gesteld om de weide in groepsverband of individueel te bezoeken of wij gaan met enkele dieren bij hen op bezoek. Wij bieden stage plekken voor leerlingen van het Groene Hart en bieden mensen die (even) geen werk hebben een plek om actief en zinvol bezig te zijn.

dierenweide

Onze  groep bestaat uit ca 25 betrokken vrijwilligers en is heel divers van opbouw. Pensionado’s, een statushouder, mensen met en zonder werk, enfin een gemêleerd gezelschap met respect voor ieders specifieke kennis en kunde. 
  
Binnen de mogelijkheden van onze kleine weide willen wij ook in de toekomst een bijdrage leveren aan het welbevinden van al onze dorpsbewoners, jong en oud. 
 

Onze MAG-inzet is op de volgende hoofdonderdelen:

  • Gezond en veilig opgroeien jeugd
  • Kwetsbare mensen
  • Senioren/Ouderen