Skip to main content

Sportvereniging ROAC

De vereniging biedt een ruime mogelijkheid voor deelname aan recreatieve en prestatieve activiteiten voor jong (vanaf 3,5 jaar) en oud. Daarnaast worden leden volop in de gelegenheid gesteld en gestimuleerd zich persoonlijk te ontwikkelen binnen de vereniging in hun belang en dat van de vereniging. Bovenal gaat het bij s.v. ROAC om het hebben van “plezier” met en respect voor elkaar.

roac

Bovenal gaat het bij s.v. ROAC om het hebben van “plezier” met en respect voor elkaar.

Rob van der Hoorn - voorzitter

Op grond van de inhoud van de statuten heeft de vereniging als doelstelling om zonder winstoogmerk en zonder iemand op voorhand uit te sluiten, het sporten en bewegen van mensen te bevorderen en te laten beoefenen.

s.v. ROAC probeert dat doel te bereiken door sport en bewegingsmogelijkheden aan te bieden waar in de gemeenschap behoefte aan is en dat aanbod voor iedereen beschikbaar te maken die zich als lid bij ROAC aan wil sluiten.

Dat aanbod wordt gedaan binnen de beschikbare accommodatie op het Hertogspark en eventueel daar buiten en met behulp van zoveel mogelijk geschoolde en zo mogelijk gediplomeerde trainsters en trainers.

Het aanbod wordt gedaan vanuit het idee van recreatieve sportbeoefening en daar waar de mogelijkheden aanwezig zijn wordt ook prestatie gericht sporten ondersteund. Maar zowel de recreatieve als de prestatieve sportbeoefening vinden plaats in een sfeer van ontspanning en gemeenschapszin, waarbij het samen sporten van mensen een belangrijke, zo niet de belangrijkste factor moet zijn.

Bij dat samen sporten speelt de sociale samenkomst in het clubhuis en daarbij het aanbod van niet louter sportieve activiteiten een samenbindende rol.

roac
s.v. Roac

Onze belangrijkste activiteiten zijn:

  • Voetbal
  • Handbal
  • Biljart
  • Gym
  • Dansen
  • Judo
  • Badminton

Onze MAG-inzet: 

  • Gezond en veilig opgroeien jeugd
  • Senioren/Ouderen
  • Versterken van mijn organisatie
roac
s.v. Roac
roac
s.v. Roac

Ten behoeve van de preventie alcohol en drugs organiseren wij jaarlijks enkele workshops, zowel voor onze jeugdleden als voor ouders die over de problematiek geinformeerd willen worden;

Ten aanzien van talentontwikkeling werken wij met geschoolde trainers en coaches en bieden wij programma’s aan aan onze trainers coaches. Zo is er vorig seizoen een cursus geweest voor onze handbal trainers/coaches en draait er dit seizoen (ondanks Corona) een cursus voor onze voetbaltrainers en coaches. Die cursus dekt zowel het aspect talentontwikkeling als het thema ‘positief coachen’.

 

roac
s.v. Roac
roaclogo

Onze vereniging staat open voor iedereen die bij s.v. ROAC wil sporten, ongeacht geslacht, geaardheid, culturele of religieuze achtergrond of beperking. Wij zijn een inclusieve vereniging. Daar zijn wij open over. Vraagt een sporter specifieke begeleiding om ‘over de drempel te komen’ dan bieden wij die. Binnen onze vereniging is een deskundig lid op dit vlak actief.

roac
s.v. Roac

Wij bieden zowel in de afdeling binnensport (gymnastiek) als in de afdeling biljart, sportmogelijkheden voor ouderen. Daarbij nemen ook dementerende ouderen deel. Dit aanbod is zeker niet kostendekkend, maar wordt ingegeven door de sociale functie die de vereniging in de gemeenschap van Oud Ade en Rijpwetering heeft. Daarmee proberen wij ook een bijdrage te leveren aan de bestrijding van eenzaamheid. Wij bieden deze activiteiten aan in dagprogramma’s op de vereniging.

Bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan zetten wij in op de betrokkenheid van een breed pallet van leden. Dit traject is in het voorjaar van 2020 ingezet (stagneert nu door de Corona problematiek), maar zal zodra dat kan weer worden voortgezet met betrokkenheid van ongeveer vijftig actieve leden.