Skip to main content

Qizum

Qizum is een enthousiaste groep muzikanten met een breed muzikaal repertoire. Onze activitieten zijn het muzikaal omlijsten van evenementen, zoals rondje braderie, kermis, kerst en het geven van concerten.

qizum

Onze MAG-inzet is op de volgende hoofdonderdelen:

  • Kwetsbare mensen
  • Senioren/Ouderen
  • Thema: eenzaamheid
  • Versterken van mijn organisatie

Het bijzondere aan Qizum is dat we met elkaar proberen op een hoger muzikaal niveau te komen waarbij we ieders niveau respecteren.

Nieuwkomers geven wij de nodige steun en als het nodig is helpen wij elkaar extra om moeilijke muziekstukken onder de knie te krijgen. Heel belangrijk hierbij is dat de nieuweling zich bij ons thuis voelt, want dan pas komt ieders talent naar boven. 

Onze MAG-inzet at Qizum doet voor de MAG is zich inzetten voor kwetsbare groepen, een voorbeeld is de samenwerking met een kleine groep jongeren met een verstandelijke beperking, “TOONTJE ANDERS”. Dit was een tijdelijk project, waarbij Qizum samen met hun oefenden om een optreden neer te zetten voor alle ouders en geinteresseerden van deze groep. dat was een fantastisch project.               

Ook hebben wij enkele jaren geleden een optreden verzorgd voor asielzoekersgezinnen in de sporthal. Hartverwarmend was het samenspel met de kinderen ,en ouders door  muziekinstrumenten in te zetten.

Wat zou het fijn zijn als er wat nieuwe aanwas zou komen, we doen er alles aan om muzikanten geinteresseerd te krijgen voor onze club! We hopen dat dat in de toekomst gaat lukken.


 

qizum
qizum