Skip to main content

KBO Katholieke Bond Ouderen/ Kaag en Braassem Ouderen

Onze missie is het welzijn van de 50 + ers van Kaag en Braassem. Er is een nijpend tekort aan activiteiten voor ouderen.
Activiteiten die interessant zijn vanaf 50 jaar, de grootste groep bestaat nu uit 60 to 90 jarige wij zouden dit graag breder willen
trekken.

KBO Katholieke Bond Ouderen

Wij willen activiteiten organiseren afgestemd op verschillende vlakken voor elke leeftijd of mogelijkheid om deel te nemen. Wij willen absoluut geen inschrijving op leeftijd. 
Iedereen moet vrij zijn om deel te nemen aan waar hij of zij denkt aan mee te kunnen doen.

Onze belangrijkste doelgroepen:

1) Fitte ouderen voor wandelen, fietsen, vakanties etc.
2) Ouderen die graag een kaartje leggen, sjoelen, bingo, bloemschikken etc
3) modeshow

Onze belangrijkste activiteiten
Het organiseren en faciliteren van activiteiten: begeleiden bij rijbewijs keuring, Belastingaangifte, ouderenadvies via onze ouderenadviseur en een regelmatige update van politienieuws met betrekking op ouderen.
 

KBO Katholieke Bond Ouderen

Onze MAG-inzet is op de volgende hoofdonderdelen:


• Kwetsbare mensen Samenwerking met de driemaster.
• Senioren/Ouderen Organiseren van diverse activiteiten.
• Thema: eenzaamheid Het onderhouden van bel contact met de oudste leden.
• Versterken van mijn organisatie Continu proberen te sturen op een zo breed mogelijke groep.