Skip to main content

Amandi Thuis

Wat zou u willen als u het bericht krijgt dat u binnen enkele maanden komt te overlijden? “Mijn eigen huis, mijn eigen bed, met allemaal lieve mensen om mij heen.....” Amandi Thuis maakt thuis sterven (mede) mogelijk. Als de mantelzorg voor uw geliefde zwaar wordt, dan kunnen onze vrijwilligers u thuis ondersteunen.

De meeste mensen willen hun laatste levensfase in de eigen vertrouwde omgeving doorbrengen. Vaak nemen familie of naasten de mantelzorg voor degene die gaat sterven als vanzelfsprekend op zich. De wens van de naaste om thuis te sterven wordt daarmee vervuld. Soms is het geestelijk en lichamelijk zwaar om gedurende 7 dagen per week, 24 uur per dag, die zorg vol te houden. In dat geval kunt u een beroep doen op de deskundige en betrokken vrijwilligers van Amandi Thuis. Zij ondersteunen kosteloos mensen in Kaag en Braassem, dagelijks tussen 07.00 en 23.00 uur en bieden tijd en aandacht. Zij zijn er voor u en uw naasten.

Voor wie zijn we er:

 • Mensen die ernstig ziek zijn en thuis willen sterven en hun naasten.
 • Bewoners van verzorgingshuizen.

Wat doen wij:

 • Luisteren en praten met de cliënt en betrokkenen;
 • Zo mogelijk wandelen met de rolstoel;
 • Licht verzorgende taken;
 • Aanreiken van eten en drinken;
 • Op de achtergrond aanwezig zijn en waken.

 

Onze MAG-inzet is op de volgende hoofdonderdelen:

 • Senioren/Ouderen
 • Versterken van mijn organisatie

Onze plannen:

 • Samen met de  Vrijwilligers Vervangende Mantelzorg (De Spil en de Driemaster) en het Adamas huis bijeenkomsten houden rondom het thema afscheid nemen. 
 • Organisatie van een lotgenotencontactgroep voor mensen die een partner hebben verloren, samen met De Driemaster.
 • Samen met hospice Amandi organiseren van workshops voor de vrijwilligers van beide organisaties.
 • Meer aandacht vragen voor de mogelijkheid om vrijwilligers in te zetten in een zorginstelling.
 • Samenwerken op het gebied van deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers die vervangende mantelzorg verlenen (VVM). Onder andere besteden we aandacht aan het instrument Positieve Gezondheid.