Skip to main content

Amandi Thuis

Stichting Amandi Thuis is opgericht op 1 juli 2015 en is ontstaan uit het samengaan van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Kaag en Braassem (werkgebied voormalig gemeente Alkemade) en de Hospicegroep Jacobswoude (werkgebied voormalig gemeente Jacobswoude).

Amandi-thuis

Amandi Thuis biedt in heel Kaag en Braassem ondersteunende mantelzorg thuis bij mensen in de terminale fase van hun leven. Wij hebben ruim 25 opgeleide vrijwilligers en drie coördinatoren, die de verantwoordelijkheid dragen voor het goede verloop van de zorgverlening. Amandi Thuis is aangesloten bij VPTZ Nederland (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg).
De Latijnse naam Amandi staat voor: ‘hij/zij die bemind mag worden,  waarvan gehouden mag worden,  liefdevol’. De naam Amandi geeft onze missie in één woord duidelijk weer. Het is onze ambitie om thuis sterven (mede) mogelijk te maken voor wie dat wil, door het bieden van liefdevolle, deskundige vervangende mantelzorg thuis. 

 • Mensen die ernstig ziek zijn en thuis willen sterven en hun naasten.
 • Bewoners van verzorgingshuizen.
 •  
 • Luisteren en praten met de cliënt en betrokkenen;
 • Zo mogelijk wandelen met de rolstoel;
 • Licht verzorgende taken;
 • Op de achtergrond aanwezig zijn en waken.

 

Onze MAG-inzet is op de volgende hoofdonderdelen:

 • Senioren/Ouderen
 • Versterken van mijn organisatie

Onze plannen:

 • Samen met de  Vrijwilligers Vervangende Mantelzorg (De Spil en de Driemaster) en het Adamas huis plannen we een bijeenkomst met een spreker voor mensen die een naaste hebben verloren.
 • We stellen een brochure “Verliesbegeleiding” samen die we kunnen bespreken en achterlaten bij naasten van onze cliënten.
 • Samen met hospice Amandi organiseren we in het najaar een workshop voor de vrijwilligers van beide organisaties.
 • Meer aandacht vragen voor het inzetten van vrijwilligers in een zorginstelling.
 • Waar mogelijk werken we samen op het gebied van deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers die vervangende mantelzorg verlenen (VVM).