Skip to main content

Mantelzorgcompliment

Ben of ken jij iemand die langere tijd voor iemand zorgt? Dan komt diegene wellicht in aanmerking voor het mantelzorgcompliment!

De gemeente Kaag en Braassem heeft veel waardering voor de mantelzorgers en heeft daarom de 'mantelzorgwaardering' of wel het mantelzorgcompliment in het leven geroepen. Wilt u uw mantelzorger erkenning geven voor zijn/haar inzet bekijk dan de pagina van het 'mantelzorgcompliment'. Het mantelzorgcompliment bedraagt in deze gemeente €100, welke jaarlijks direct op de rekening van de mantelzorger zal worden overgemaakt.

Bent u een inwoner van de gemeente Kaag en Braassem die langdurig en intensief zorg ontvangt van een mantelzorger? Vindt u het tijd om uw mantelzorger in het zonnetje te zetten? Dan kunt u deze mantelzorger voordragen voor het mantelzorgcompliment bij de WMO Loket van de gemeente en de mantelzorgconsulenten van De Driemaster.

Sinds 2017 verstrekt de gemeente Kaag en Braassem het mantelzorgcompliment aan de mantelzorger in plaats van aan de inwoner die mantelzorg ontvangt. Door de mantelzorgconsulenten van De Driemaster direct te betrekken bij de aanvraag en het verstrekken van de complimenten aan de mantelzorgers zelf, krijgt de gemeente meer mantelzorgers in beeld. Dit is nodig om beter zicht te krijgen op de behoefte van ondersteuning. We vinden het belangrijk dat mantelzorgers balans voelen tussen hun eigen leven en de zorg die zij verlenen. Ook de waardering van mantelzorgers daarbij van groot belang. Het compliment is een jaarlijkse waardering van € 100,- per mantelzorger.

Aanvraag van een mantelzorgcompliment

U kunt de mantelzorger voordragen voor een mantelzorgcompliment bij het bij het Wmo Loket. Dit kan telefonisch of door een bezoek te brengen aan het Wmo Loket in het gemeentehuis. U kunt het Wmo Loket bereiken via:
Telefoon: 071 3327272 (op werkdagen van 8.30 uur-12.30 uur)

Het Wmo Loket zorgt dat uw voordracht bij de mantelzorgconsulenten van De Driemaster komt. Deze toetsen de aanvraag. Zo onderzoeken de mantelzorgconsulenten bijvoorbeeld of de mantelzorger u inderdaad lange tijd bij meerdere activiteiten helpt. Ons mantelzorgpunt  biedt mantelzorgers diverse vormen van ondersteuning, wanneer de mantelzorg te zwaar of te veel is. Ben jij benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Lees dan onze pagina over mantelzorgondersteuning.