Skip to main content

Het Alzheimer café

Het Alzheimer café is een maandelijkse ontmoetingsplaats voor mensen met een vorm van dementie, mantelzorgers, hulpverleners en belangstellenden. Bezoekers krijgen informatie over dementie en er is ruimte om vragen te stellen en te praten met lotgenoten. Entree is gratis.

Alzheimercafé

Vanaf 20 september van start. Het Alzheimer café is een maandelijkse ontmoetingsplaats voor mensen met een vorm van dementie, mantelzorgers, hulpverleners en belangstellenden. Bezoekers krijgen informatie over dementie en er is ruimte om vragen te stellen en te praten met lotgenoten. 

Entree is gratis. 

Lees hieronder waar en wanneer.

Alzheimercafe

Rechtsbescherming 
Een notaris vertelt over het levenstestament en waar u zoal aan kunt denken om vooraf zaken goed te regelen en vast te leggen. 

GECANCELED i.v.m. coronaregels • 22 november 2021 De Ontmoeting  Dorpstraat 51, Leimuiden 

 

Wat doen we met de auto? Rijvaardigheid en dementie 
Hoe zit het met de rijvaardigheid bij mensen met dementie? Een deskundige neemt u hier in mee. 

• 24 januari 2022 De Ontmoeting  Dorpstraat 51, Leimuiden 

• 21 februari 2022 De Rank Reghthuysplein 19 Nieuwkoop 

 

Zolang mogelijk thuis wonen 
Een ergotherapeut geeft nuttige tips en handvatten om ouderen met dementie zo goed mogelijk hun dagelijkse activiteiten uit te laten voeren in hun eigen omgeving. Met het accent op blijven bewegen. 

• 21 maart 2022 De Ontmoeting  Dorpstraat 51, Leimuiden 

• 25 april 2022 De Rank Reghthuysplein 19 Nieuwkoop 

Ondersteuning voor cliënt en mantelzorger 
Ondersteuning op allerlei terreinen van het dagelijks leven is op den duur nodig. Een casemanager vertelt welke mogelijkheden er zijn in de thuissituatie. Met het accent op dagbesteding. 

• 23 mei 2022 De Ontmoeting  Dorpstraat 51, Leimuiden 

• 20 juni 2022 De Rank Reghthuysplein 19 Nieuwkoop 

 

 

We vragen alle bezoekers 1,5 meter afstand te houden. Als gezin/huishouden kunt u naast elkaar zitten. 

Aanvangstijd 19.30 uur en de zaal gaat om 19.00 uur open. 

Verplicht aanmelden via de mail. 

Voor Kaag en Braassem Rettie Bentvelsen 06 511 032 12 R.Bentvelsen@dedriemaster.nu

Voor Nieuwkoop Thécla Ammerlaan 06 182 491 66 T.Ammerlaan@participe.nu 

 

 Het Alzheimer Café is een activiteit van Alzheimer Nederland, de Driemaster, Participe Nieuwkoop, Activite, Buurtzorg, SWO De Spil en Alzheimer Nederland

Weet je niet waar je moet beginnen of zit je met concrete vragen?

Neem contact op door te bellen naar 0172-427 544