Skip to main content

Alzheimer Café: Zolang mogelijk thuis wonen

Een ergotherapeut geeft nuttige tips en handvatten om ouderen met dementie zo goed mogelijk hun dagelijkse activiteiten uit te laten voeren in hun eigen omgeving. Met het accent op blijven bewegen.

25 april vanaf 19.00 uur

De Rank Reghthuysplein 19, Nieuwkoop

Aanmelden:

Thécla Ammerlaan 06 18249166 T.Ammerlaan@participe.nu 

Alzheimercafe