Skip to main content

Biljartvereniging de Sport te Weteringbrug

Onze vereniging is opgericht in 1955. In die tijd en vele jaren daarna was het biljarten voor veel mensen een logische vorm van ontspanning.


biljartvereniging

Onze identiteit is na het jaar 2000 veranderd door de toenemende vergrijzing. Het ledenaantal nam, ook bij veel andere verenigingen, sterk af.
Een belangrijke reden waarom wij nog bestaan is dat de vereniging heel veel energie heeft gestoken in het opnieuw onder de aandacht brengen van het mooie biljartspel.
Hiervoor hebben wij (eenzame) mensen persoonlijk benaderd om eens kennis te komen maken. Daarnaast geven wij biljart-clinics om vrijblijvend onder deskundige begeleiding een leuke avond te hebben.

De jeugd blijft natuurlijk welkom, maar wij richten ons de laatste tijd op de wat oudere generatie vanaf zo’n 40 jaar. Tegen het landelijk verschijnsel in zijn wij als vereniging wel gegroeid.
Dit hebben wij bereikt door o.a. duidelijk te maken dat biljarten geen “kroegaangelegenheid” meer is; dat biljarten een ontzettend leuke manier is om in je vrije tijd te beoefenen; dat dit op elk niveau kan (je hoeft niet te kunnen biljarten); en dat gezelligheid en plezier voorop staat!
Door ons aan te sluiten via de MAG van de gemeente willen wij in de toekomst nog meer (eenzame) mensen benaderen om vrijblijvend kennis te maken en een gezellig tijdverdrijf aan te bieden.

Onze belangrijkste activiteit is het organiseren van biljartclinics om vrijblijvend kennis te maken.
Organiseren van onderlinge clubwedstrijden

Onze doelgroep is eigenlijk vrij groot. Mannen en vrouwen vanaf zo’n 40 jaar die een hele leuke hobby zoeken. Op elk niveau bent u welkom!

biljartvereniging

Onze MAG-inzet:

Vooral voor senioren/ouderen is biljarten de ideale mogelijkheid om de eenzaamheid te doorbreken. Men hoeft niet te kunnen biljarten!
Gewoon een middagje of avond even weg en gezellig ontspannen.

Er is ook een mogelijkheid voor gratis biljartinstructie. Door deelname via de MAG neemt onze vereniging deel aan een maatschappelijk doel om kwetsbare ouderen uit hun isolement te halen.

biljartvereniging.