De koers van de Driemaster

De Driemaster is het samenwerkingsverband van WIJdezorg, Kwadraad en Participe. Samen verbinden wij
allerlei voorzieningen op het gebied van welzijn, hulpverlening en zorg in Kaag en Braassem.

In de dorpen en kernen die tot deze gemeente behoren, is een grote betrokkenheid bij elkaar. De Driemaster
zet zich in om al die bestaande initiatieven te ondersteunen en te versterken. Waar gaten vallen, ontwikkelen
wij samen met bewoners aanvullende voorzieningen om ook de meest kwetsbare mensen bij de samenleving
te betrekkenDe Driemaster biedt zelf ook diverse voorzieningen aan op het gebied van welzijn, hulpverlening
en zorg, zoals de Activiteiten Wegwijzer, de Papierwinkel, Vluchtelingen begeleiding en Welzijn op Recept.

 

Nieuwsberichten

Wilt u artikelen lezen waarbij de Driemaster zelf in de spotlight staat bekijk het, 'in het nieuws archief'.