Maatschappelijk werk

Weet u  niet meer hoe u de dag door komt? Heeft u geld te kort aan het einde van de maand? Of bent u ten einde raad met uw puberkind? Dan kan maatschappelijk werk u helpen. 

De Driemaster maatschappelijk werk biedt hulp bij vragen over gezin opvoeding, relatie en huwelijk, ruzie en geweld, verlies en rouw. U zoekt samen naar een oplossing, in één of meer gesprekken, via een online consult of via  van onze trainingen. U zet zich hierbij actief in voor de verbetering in uw leven. Zijn er bijv. mensen in uw omgeving die iets kunnen betekenen? Dan betrekken we die erbij. Maar u bepaalt wat er gebeurt en wie daarin een rol kan spelen. Als u op tijd werkt aan een oplossing kan dat vaak kostbare en langdurige hulp voorkomen.

De maatschappelijk werkers hebben een beroepsgeheim en werken volgens een gedragscode. De gesprekken die u heeft met de maatschappelijk werker zijn vertrouwelijk.

Het maatschappelijk werk valt onder het Kernteam Kaag en Braassem. De maatschappelijk werker is:

  • Titia van Ispelen

Voor meer informatie:
Telefoon: 088–9004000
Website: www.kwadraad.nl