Maatschappelijke agenda

In de gemeente Kaag en Braassem werken de gemeente, De Driemaster en lokale verenigingen samen aan het realiseren van een Maatschappelijke Agenda (MAG).

In plaats van verschillende beleidsplannen voor het sociale domein, werkt de gemeente Kaag en Braassem vanaf 2013 met één agenda ofwel een Maatschappelijke Agenda (MAG). Een agenda die een nieuwe manier van (samen)werken uitdraagt en stimuleert tussen organisaties, inwoners en gemeente, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

De eerste MAG gaf richting aan de periode 2013-2016. In 2016 is de MAG opnieuw herzien. Met een nieuwe agenda, een MAG 2.0, stuurt de gemeente niet meer op de activiteiten maar op doelen en effecten. De MAG 2.0 geeft richting aan de periode 2017-2020.

De MAG 2.0 kent daarmee een nieuwe indeling met drie hoofdthema’s, samen:

  • wonen
  • werken
  • en leven

Wil je meer weten over de Maatschappelijke Agenda 2.0? Kijk dan op de website van de gemeente Kaag en Braassem.

 

Aangesloten verenigingen

Ruim 80 vrijwilligersorganisaties hebben zich bij De Driemaster aangesloten in het kader van de Maatschappelijke Agenda (MAG) 2.0. Zij hebben hiervoor subsidie ontvangen van de gemeente. Wij werken nauw samen met de aangesloten vrijwilligersorganisaties en bieden waar nodig de passende ondersteuning. Maar ook vrijwilligersorganisaties die geen subsidie ontvangen kunnen bij ons terecht voor ondersteuning. Wij vinden dat alle activiteiten waar mensen actief zijn en elkaar ontmoeten waardevol zijn voor een sociale omgeving.

Meer en langer meedoen is ons uiteindelijke doel, ieder vanuit zijn eigen kracht en mogelijkheden. Samewerking waarbij het mes aan twee kanten snijd. De mensen die zich inzetten voor een ander krijgen daar veel (voldoening) voor terug. Deze combinatie vindt je in terug bij de vele vrijwilligersorganisaties.

 

MAG Bijdrage aanvragen

Is jouw vereniging nog niet aangesloten bij de MAG 2.0? Dan kun je voor jouw vereniging/organisatie een MAG bijdrage aanvragen. Download het formulier MAG-bijdrageformulier 2021 versie 02022021" en vul hem in. U kunt het formulier per e-mail of per post aan ons retourneren.

MAG evaluatie

Elk jaar wordt er een evaluatie over het afgelopen jaar uitgevoerd. Deze evaluatie ontvangt u aan het einde van het jaar per e-mail als uw vereniging/organisatie gebruik maakt van de MAG.