Verenigingen

In Kaag en Braassem werken de gemeente, De Driemaster en lokale verenigingen samen aan het realiseren van een Maatschappelijke Agenda (MAG). De MAG agenda is een nieuwe manier van (samen)werken en biedt een andere aanpak van maatschappelijke vraagstukken.

Ruim 80 vrijwilligersorganisaties hebben aansluiting gezocht bij De Driemaster in het kader van de Maatschappelijke Agenda (MAG) en hebben hiervoor subsidie ontvangen. Wij bieden de vrijwilligersorganisaties vervolgens ondersteuning waar dat nodig is.