Sociale integratie

In augustus 2017 hebben Tom in de Buurt en De Driemaster de handen ineen geslagen voor de opdracht om de statushouders uit Syrië en Eritrea te begeleiden bij de integratie in de Gemeente Kaag en Braassem.

Het statushouders-team bestaat uit: Marion Bakkes, Mouna Qarout, Wendy Nederend, Lamia Farhan, Gerda van Doorn en Jitta Slotboom. Zij begeleiden de statushouders naar (taalgerichte) activiteiten, vrijwilligerswerk of activiteiten om arbeidsvaardigheden aan te leren. Elke statushouder is uniek waardoor het altijd maatwerk begeleiding betreft. Wat zijn de beste kwaliteiten van de statushouder, heeft hij/zij werkervaring en wat wil men leren? Door actief vrijwilligerswerk te doen en deel te nemen aan activiteiten kunnen zij integreren in Kaag en Braassem en doorstromen naar betaald werk.

Groepsbegeleiding
Voor de inwoners die gevlucht zijn uit Eritrea is de afstand tot de Nederlandse samenleving groot, dat is ook herkenbaar in Kaag en Braassem. Daarom is er voor deze groep statushouders gekozen voor groepsbegeleiding. Vanaf februari 2018 worden er wekelijks groepsbijeenkomsten georganiseerd.

Individuele begeleiding
Van nature zijn Syrische statushouders meer op zichzelf en dit vraagt dan ook om een andere begeleiding. Voor de Syrische statushouders is er gekozen voor individuele begeleiding.

Voor de begeleiding van beide groepen statushouders richten wij ons op de volgende elementen:

• Het vergroten van de zelfredzaamheid op het gebied van financiën, gezondheid en cultuur.
• Informeren over de Nederlandse cultuur.
• Ondersteuning bij solliciteren en de Nederlandse bedrijfscultuur.
• Ondersteuning voor ouders bij de opvoeding in Nederland door Kom Erbij
• Begeleiding bij vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk
Om werkervaring op te doen zijn veel statushouders actief als vrijwilliger bij diverse verenigingen in de gemeente. Een aantal van deze organisaties zijn: Voetbalvereniging Woubrugge, Sloepweesje, De Heerlijkheid Hoogmade, Kickers ’69, De Ontmoeting, WVC en Werkplaats om De Hoek. Zo leert de ene statushouder de werkzaamheden van een conciërge op het Bonaventura College en de andere om gastvrouw te zijn bij Wijdezorg Jacobus of Woudsoord.

Verenigingen en organisaties
Verenigingen en organisaties kunnen een belangrijke rol spelen in deze integratie. Zij kunnen een brug slaan tussen activiteiten die zij organiseren en het integreren van de statushouders in de samenleving. Dit kan door individuele gesprekken, voorlichtingsbijeenkomsten, het leggen van verbindingen tussen de statushouders en de inwoners of ondersteuning bij activiteiten.

Voor de begeleiding van de statushouders is er ook een nauwe samenwerking met het Serviceplein Alphen aan den Rijn. Zij helpen bij de begeleiding naar leertrajecten en de doorstroom naar betaald werk.

Op weg naar werk
Als onderdeel van de opdracht is er een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het project: Op weg naar werk. Voor dit project werken De Driemaster, werkbedrijf Rijnvicus, uitzendbureau abflexkracht en de gemeente samen om statushouders te begeleiden naar betaald werk in de agrarische sector.

Vrijwilligers
Voor de begeleiding van statushouders en vele andere activiteiten, zijn wij altijd op zoek naar vrijwilligers. Wil jij vrijwilligerswerk doen? Kijk een in de vacaturebank.