Statushouders

Belangrijke informatie COVID-19 voor statushouders:

https://youtu.be/mETv4FN8Z18

https://youtu.be/064gGV9fLCs

Ieder jaar vluchten er veel mensen voor de oorlog hun land van herkomst uit. Op zoek naar een veilig onderkomen, komen zij in Nederland terecht.

De Driemaster zet zich samen met de gemeente in voor statushouders die nieuw zijn in de gemeente Kaag en Braassem. Onze gemeente vangt elk jaar een groep statushouders op die daadwerkelijk in Kaag en Braassem komen wonen. Onze medewerkers en vrijwilligers begeleiden de statushouders bij het participeren en integreren in de Nederlandse samenleving.

We bieden twee vormen van begeleiding de “begeleiding statushouders” en de “sociale integratie”. Beide vormen helpen de statushouder naar zelfstandigheid en het actief deelnemen in onze samenleving.