Ouderenadviseurs

In een samenleving die steeds sneller verandert, is het soms lastig om het tempo bij te benen. Senioren kunnen daarom terecht bij de ouderenadviseurs van De Spil met al hun vragen op het gebied van wonen, gezondheid, mobiliteit,  hulp- en dienstverlening, tijdsbesteding en contacten, financiën, eenzaamheid, seniorenactiviteiten en zorg. De ouderenadviseur is op werkdagen van 9.00 – 11.00 uur bereikbaar via de Infolijn: 071-3317967.

De ouderenadviseur is:

Rettie Bentvelsen
Mobiel: 06-51103212
E-mail: r.bentvelsen@dedriemaster.nu

De Driemaster werkt bovendien nauw samen met de Stiwo’s (stichtingen welzijn ouderen). Vanuit de Stiwo’s gebeurt al veel en zijn er mensen actief.  Daar willen we bij aansluiten. Zoals bij de aandacht die al uitgaat naar de ondersteuning voor senioren bij al het papierwerk.

Wilt u meer informatie over De Spil, die de belangen behartigt van alle Ouderen in Kaag en Braassem, kijk dan op www.swo-kaagenbraassem.nl.

Of kijk op www.kaagenbraassemouderen.nl