Samenwerking met partners

De Driemaster werkt met verschillende partners in en buiten de Gemeente Kaag en Braassem samen op het gebied van welzijn en zorg.

Naast deze partners hebben ook ruim 70 vrijwilligersorganisaties aansluiting gezocht met de Driemaster in het kader van de Maatschappelijke Agenda (MAG) en hebben hiervoor subsidie ontvangen. We werken nauw met deze vrijwilligersorganisaties samen en bieden waar nodig ondersteuning.
Wilt u meer weten over vrijwilligersorganisaties die betrokken zijn bij de MAG kijk dan op de pagina, verenigingen.

 

Hieronder volgt een aantal van deze partners.

Activite

Activite

Wij verlenen de zorg en hulp waar cliënten aanspraak op kunnen maken als collectieve voorziening: de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Zorgverzekeringswet en diverse subsidieregelingen. Daarbij zorgen we ervoor dat de financiële middelen besteed worden zoals ze bedoeld zijn: aan wonen, welzijn en zorg. Zowel in- als extern zijn wij er voortdurend op gericht bureaucratie terug te dringen en efficiency te bevorderen.

Naar de website
Bibliotheek Rijn en Venen

Bibliotheek Rijn en Venen

Een "Bieb"met visie! De ‘bieb’. Voor velen in de regio Rijn en Venen een vertrouwd begrip. De plek waar je je leeshonger stilt, informatie over allerhande onderwerpen vindt en een interessante lezing of nuttige cursus kunt volgen.

Naar de website
Bonaventura College

Bonaventura College

Het Bonaventuracollege is een moderne katholieke school. Ruim 2500 leerlingen volgen op vier locaties ons onderwijs. In hun beleid hanteren zij vier kernbegrippen: ontmoet, leer, ontdek en ervaar.

Naar de website
Brijder

Brijder

Brijder is er voor iedereen (jeugd en volwassenen) met een verslavingsprobleem.

Naar de website
Centrum voor Jeugd en Gezin

Centrum voor Jeugd en Gezin

Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Kun je terecht met al je vragen over opvoeding en opgroeien. De professionals gaan samen met jou op zoek naar een antwoord op jouw vraag. Zij bieden hulp op maat of helpen bij het zoeken naar de juiste instanties die jou en jouw kinderen verder kunnen helpen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin in Kaag en Braassem is gevestigd aan de Schoolbaan 2b in Roelofarendsveen.

Naar de website
De Spil

De Spil

De Stichting Welzijn Ouderen 'De Spil' is de organisatie, die de belangen behartigt van alle Ouderen in Kaag en Braassem in de breedste zin van het woord. Veel creatieve-, zorg-, educatieve-, en informatieve activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van 'De Spil'.

Naar de website
Dieet voor jou

Dieet voor jou

Dieet voor jou is er voor jou! Samen werken we aan een nieuwe gezonde leefstijl die jij, je hele leven lang kan volhouden!

Naar de website
De Tweesprong

De Tweesprong

Sport- en recreatiecentrum De Tweesprong te Roelofarendsveen heeft een zwembad met recreatiebad, wedstrijdbad en buitenbad, overdekte tennisbanen, squashbanen, een sporthal, een sportzaal en vergaderfaciliteiten.

Naar de website
Family Factory

Family Factory

Family Factory wil graag een inspiratiebron zijn voor ouders, zodat zij met elkaar in gesprek gaan over opvoeden. Zij ontwikkelen materialen over allerlei thema’s, met tips voor en door ouders.

Naar de website
Fysiotherapie Alkemade

Fysiotherapie Alkemade

Bij Fysiotherapie Alkemade kunt u, in een aangename en veilige omgeving, voor vele uiteenlopende klachten terecht. In onze breed gespecialiseerde praktijk bieden wij algemene fysiotherapie, diverse specialisaties, kaak & mime fysiotherapie en sportfysiotherapie.

Naar de website
Gemiva

Gemiva

Kinderen en volwassenen met een handicap (én de mensen in hun omgeving) kunnen bij de Gemiva-SVG Groep terecht voor ondersteuning op alle levensterreinen. Wij ondersteunen hen in hun eigen woonomgeving, op school, op hun werk of in onze locaties.

Naar de website
Ggd/Jgz

Ggd/Jgz

De afkorting GGD staat voor Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst. De GGD Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden, waaronder Kaag en Braassem in zowel reguliere als crisisomstandigheden. Daarnaast probeert de GGD HM de effecten van gezondheidsbedreigingen te beperken.

Naar de website
GGZ

GGZ

Onder het motto ‘beter binnen bereik’ biedt Rivierduinen geestelijke gezondheidszorg aan de inwoners van het noorden en midden van Zuid-Holland. Al onze centra bieden de zorg die het beste past bij de situatie van de cliënt: thuis als het kan, in één van onze poliklinieken of klinieken als het moet.

Naar de website
Bureau Halt

Bureau Halt

Halt richt zich al meer dan dertig jaar op het voorkomen, bestrijden en straffen van jeugdcriminaliteit.

Naar de website
Katholieke Bond Ouderen

Katholieke Bond Ouderen

De KBO is een belangenorganisatie voor 50-plussers in Zuid-Holland.

Naar de website
Kernteam Kaag en Braassem

Kernteam Kaag en Braassem

Er zijn verschillende plekken waar u terecht kunt met een vraag om hulp of ondersteuning. Wanneer er meer nodig is, of u niet weet waar u de juiste hulp kunt vinden, kunt u contact opnemen met het kernteam Kaag en Braassem.

Naar de website
Kindkracht

Kindkracht

Kindkracht 0/12 is een professionele organisatie, waarin boven alles het kind centraal staat. Zij willen een meerwaarde zijn in de kindertijd en zijn gericht op het welbevinden en de ontwikkeling van het kind.

Naar de website
Kinderfysiotherapie en Orthopedagogiek

Kinderfysiotherapie en Orthopedagogiek

Praktijk voor Kinderfysiotherapie, Orthopedagogiek & Gedragstherapie.

Naar de website
Kinderopvang Snoopy

Kinderopvang Snoopy

Kinderopvang Snoopy biedt opvang voor kinderen van 0 tot en met de basisschoolleeftijd in Leimuiden, en Woubrugge.

Naar de website
Logopedie praktijk Alkemade

Logopedie praktijk Alkemade

Bij ons kan iedereen terecht voor logopedische hulp, van jong tot oud. Wij streven naar een goede samenwerking met de cliënt, een doeltreffende behandeling en een optimaal resultaat.

Naar de website
Op de gele weg

Op de gele weg

Het kind wordt bij op een positieve en ontspannen manier geholpen om zijn of haar probleem aan te pakken.

Naar de website
Rabobank Groene Hart Noord

Rabobank Groene Hart Noord

De Rabobank ondersteunt graag mooie initiatieven. Samen met de organisatie zoeken zij naar de beste financiële ondersteuning.

Naar de website
’s Heerenloo

’s Heerenloo

's Heeren Loo biedt in bijna heel Nederland ondersteuning aan mensen van alle leeftijden met een lichte tot ernstige (meervoudige) verstandelijke beperking. De ondersteuning is gevarieerd en op maat. Van enkele uren zorg/begeleiding thuis tot logeeropvang of intensieve 24-uurs opvang op woonlocaties. En van dagbesteding tot begeleide werkvormen. 's Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen.

Naar de website
Stichting Peuterspeelzalen Samen Een

Stichting Peuterspeelzalen Samen Een

Stichting Peuterspeelzalen SamenEEN geeft peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, de mogelijkheid gedurende min. twee dagdelen per week met leeftijdgenootjes te spelen onder begeleiding van gediplomeerde leidsters.

Naar de website
Sopora

Sopora

Sopora is een organisatie voor openbaar basisonderwijs in vier gemeenten van het Groene Hart. (Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Zoeterwoude).

Naar de website
SSBA

SSBA

De SSBA scholen bestaat uit een samenwerking van zes scholen. OBS Elckerlyc, RKBS De Kiem, RKBS De Kinderbrug, RKBS De Roelevaer, RKBS De Schakel en RKBS Gerardusschool.

Naar de website
Tom in de Buurt

Tom in de Buurt

Tom is zorg en welzijn in de buurt en met de buurt. In Tom werken meerdere organisaties samen. Tom staat voor Talent, Ondersteuning en Meedoen.

Naar de website
Van der Poel

Van der Poel

Van der Poel uit Roelofarendsveen is de Versspecialist. Zij hebben een verswinkel en leveren huis-aan-huis.

Naar de website