Over ons

 

Logo-De-Driemaster-CMYK-220x199In 2013 is De Driemaster in Kaag en Braassem aangemeerd en zijn er al vele mooie samenwerkingsverbanden ontstaan. De Driemaster vindt samen met andere organisaties allerlei voorzieningen op het gebied van welzijn, hulpverlening en zorg voor u in de gemeente. In de dorpen en kernen die tot deze gemeente behoren, is er een grote betrokkenheid met elkaar. De Driemaster zet zich in om al die bestaande initiatieven te ondersteunen en te versterken. Waar gaten vallen, ontwikkelen wij samen met bewoners aanvullende voorzieningen om ook de meest kwetsbare mensen bij de samenleving te betrekken.

Wij verwijzen de inwoners van Kaag en Braassem zo goed mogelijk de weg naar alles wat met zorg en welzijn te maken heeft, samen met onze partners die op deze terreinen actief zijn. Wij helpen vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en brengen mensen met elkaar en met organisaties in contact.

 

Waar kun je terecht met een vraag om hulp of ondersteuning?

In de gemeente Kaag en Braassem zijn er verschillende organisaties waar u terecht kunt met een vraag om hulp of ondersteuning. Dit kan verwarrend werken, want bij welke organisatie kunt u dan het beste uw ondersteuningsvraag kenbaar maken? Is er één centraal toegangspunt, of kunt u met uw vraag bij de verschillende organisaties terecht? Wat is het verschil tussen de organisaties?

Om u op weg te helpen is er een overzicht waar mee u snel kunt zien bij wie u terecht kunt. Door middel van de voorbeeldvragen hieronder komt u vanzelf bij de organisatie terecht die u het best kan helpen.

Ondersteuning in Kaag en Braassem