Word coach bij Coach4you

Coach4youDe overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een grote overgang voor  kinderen. Zij krijgen te maken met een ander onderwijssysteem, nieuwe leraren, nieuwe klasgenoten en een ander schoolgebouw. Ook voor de ouders is deze overstap een grote verandering in het leven van hun zoon/dochter.

Coach4you is een landelijk project met als doel om kinderen, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om succesvol door de brugklas te komen, te ondersteunen. De begeleiding is gericht op de vele vragen die het voor een kind kan oproepen als hij/zij naar de brugklas gaat. Tevens kan er gewerkt worden aan de hulpvragen die door de leerkracht van groep 8, de ouders en het kind zelf zijn gesteld. Het betreft o.a.: aanbrengen van structuur in het schoolwerk, leren plannen van het huiswerk, omgaan met anderen, leren van je huiswerk.

Als de leerkracht en de ouders tot de gezamenlijke conclusie komen dat het kind gebaat is met de hulp van een persoonlijke coach dan meldt de school het kind aan bij Coach4you Kaag en Braassem. Twee coördinatoren bezoeken de leerkracht voor een intakegesprek. Daarna bezoeken ze de ouders en hebben een intakegesprek met de ouders en het kind. Als de hulpvraag duidelijk is dan wordt bekeken of de hulpvraag past bij Coach4you. De coach is namelijk een gemotiveerde vrijwilliger en geen hulpverlener.  Dan wordt bekeken welke coach het beste past bij de hulpvraag van het kind en wordt een matchingsgesprek georganiseerd. Na kennismaking in het matchingsgesprek worden elkaars verwachtingen uitgesproken en aan het einde van dit gesprek heeft het kind de laatste stem. Bij een match is er in de zomerperiode de gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Met de start van het nieuwe schooljaar in augustus 2019 gaat de begeleiding van maximaal 1,5 jaar van start.

Persoonlijke coach

De persoonlijke coach komt elke schoolweek bij het kind thuis voor een coachingsgesprek van 1 tot 1 ½ uur. De coach steunt de leerling waar mogelijk, want uiteindelijk moet de leerling het wel zelf doen. Als afronding heeft de coach een afsluitend gesprek met de ouders.

Word een coach

Begrijp jij kinderen die naar de middelbare school gaan als de beste? Of wil jij een kind graag begeleiden bij de overstap? Meld u dan aan als vrijwillige coach. De landelijke Coach4you zorgt voor een training waarin je de fijne kneepjes als coach leert, waarna je aan de slag kunt! Iedere coach moet in het bezit van een VOG zijn.

Meld je aan! Mail naar info@dedriemaster.nu o.v.v. “coach”.