WELZIJNSBEZOEKEN-start-na-corona

Welzijnsbezoek opnieuw gestart

Vandaag 2 september hebben we een herstart gemaakt van de Welzijnsbezoeken bij ouderen.

Wegens de Coronamaatregelen was het voor een lange tijd niet mogelijk bij de ouderen op huisbezoek te gaan. De vrijwilligers zijn In een klein groepje bijeen geweest om te praten over het bezoek in Coronatijd.
Het WELZIJNSBEZOEK is voor zelfstandig wonende inwoners van Kaag en Braassem van 80 jaar, georganiseerd door de Driemaster in samenwerking met de gemeente Kaag en Braassem en de ouderenorganisaties De Spil en de Stiwo’s.
Men krijgt een huisbezoek van een vrijwilliger. Tijdens het bezoek zal de vrijwilliger met behulp van een vragenlijst praten over verschillende onderwerpen zoals gezondheid, mobiliteit, mantelzorg en uw contacten. De vrijwilliger informeert over diensten en voorzieningen waar ouderen nu of in de toekomst gebruik van kunt maken. Ook signaleert de vrijwilliger eventuele problemen bij eenzaamheid of geheugenproblemen. De vrijwilligers brengen verslag aan bij de Ouderenadviseur van de Driemaster, Rettie Bentvelsen. Zij is de coördinator van deze bezoeken.