alzheimer cafe 2021

Nieuw seizoen van het Alzheimer Café Kaag en Braassem/ Nieuwkoop

Op 20 september gaar het  weer live van start in De Ontmoeting in Leimuiden.

Het thema deze avond is:

Omgaan met veranderend gedrag bij dementie

Een gastspreker vertelt hoe u kunt omgaan met mensen met gedragsverandering.
Ook praten we over mantelzorg voor iemand met dementie in coronatijd.

Mensen met dementie en hun mantelzorgers hebben behoefte aan goede informatie over dementie en aan het delen van ervaringen. Het Alzheimer Café is voor iedereen die te maken heeft met dementie.
De avonden zijn bedoeld voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en overige belangstellenden. Het programma begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).

De toegang is vrij. Wel van te voren aanmelden via de mail.

Voor Kaag en Braassem                                    
Rettie Bentvelsen   
06 51103212                       
R.Bentvelsen@dedriemaster.nu 

Voor Nieuwkoop
Thécla Ammerlaan   06 18249166
T.Ammerlaan@participe.nu

VOLLEDIGE PROGRAMMA:

programma alzheimer cafe 2021