Mensen maken nederland

In 2021 is het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet. Op 2 december organiseren we online de opening van dit bijzondere jaar. Heb je hart voor vrijwilligerswerk? Of ben je benieuwd welke rol vrijwilligerswerk speelt in onze (jouw) samenleving?

Kijk dan mee op 2 december van 15.30 tot 16.30 uur! Via www.mensenmakennederland.tv

mensen maken nederland